Prestiż

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwenci na Rynku Pracy

 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński

Innowacyjność

 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska

Potencjał naukowy

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Efektywność naukowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Umiędzynarodowienie

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Collegium Civitas

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner