Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania Rankingu czuwa Kapituła, w skład której wchodzą:

prof. Michał Kleiber

b. prezes PAN,
przewodniczący Kapituły

prof. Marek Safjan

sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, honorowy przewodniczący Kapituły

prof. Krzysztof Diks

przewodniczący PKA

prof. Franciszek Ziejka

b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Marek Krawczyk

b. rektor Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego

dr Alicja Adamczak

prezes Urzędu Patentowego RP

prof. Bogusław Smólski

b. rektor-komendant WAT

Włodzimierz Kiciński

kurator Banku BPS S.A., b. prezes Nordea Bank Polska S.A.

Waldemar Siwiński

prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", b. prezes PAP

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner