REKLAMA

Prestiż akademicki

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwenci na Rynku Pracy

 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński

Opinia kadry

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Preferencje pracodawców

 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński

Ekonomiczne Losy Absolwentów

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Akademia WSB

Potencjał naukowy

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warszawski

Efektywność naukowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny

Publikacje

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warszawski

Innowacyjność

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka

Umiędzynarodowienie

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019