REKLAMA

Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania Rankingu czuwa Kapituła, w skład której wchodzą:

prof. Michał Kleiber

b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły Rankingu

prof. Marek Safjan

sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu,
honorowy przewodniczący Kapituły

prof. Krzysztof Diks

przewodniczący PKA

prof. Bogusław Smólski

b. dyrektor NCBiR
b. rektor-komendant WAT

prof. Franciszek Ziejka

b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Marek Krawczyk

b. rektor Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego

dr Alicja Adamczak

prezes Urzędu Patentowego RP

Włodzimierz Kiciński

kurator Banku BPS S.A., b. prezes Nordea Bank Polska S.A.

Waldemar Siwiński

prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", b. prezes PAP

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019