REKLAMA

Obszar naszych analiz jest szeroki: od wyników maturalnych osób przyjętych na I rok studiów – po ich zarobki i losy pracownicze jako absolwentów; od potencjału badawczego uczelni – po jakość publikacji naukowych czyli efektywność wykorzystania posiadanych możliwości.

Dzięki użyciu łącznie 30 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów, ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy.

Bierzemy pod uwagę posiadane akredytacje, patenty i pozycje w rankingach międzynarodowych; przyglądamy się wskaźnikom naukometrycznym i analizujemy pod różnymi kątami poziom umiędzynarodowienia.

Robimy to, zdając sobie sprawę, że nasz ranking jest dla wielu osób ważnym punktem odniesienia przy podejmowaniu ważnych decyzji, związanych zarówno z wyborami indywidualnymi (gdzie iść na studia i gdzie podjąć pracę), jak i w coraz większym stopniu z ocenami i wyborami instytucjonalnymi (w które uczelnie inwestować).

W czasach, w których coraz częściej pojawia się pytanie: czy warto studiować, Perspektywy podkreślają z całą mocą: wykształcenie to klucz do lepszej przyszłości. I konsekwentnie wskazują tych, którzy kształcą na najwyższym poziomie i najlepiej przygotowują swoich absolwentów do pracy i życia w zmieniającym się świecie. Traktujemy to jako naszą misję.

Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu czuwa Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów uczelni. Rolą Kapituły jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji.

Prof. Bogusław Smólski prezentuje na stronie obok zmiany metodologiczne wprowadzone w tegorocznej edycji rankingu. Są one minimalne i nie przekraczają kilku procent, co w pełni umożliwia porównywanie wyników w układzie „rok do roku”. Filozofia tych zmian jest jednoznaczna: odchodzimy systematycznie od danych „miękkich” (a takimi są wyniki badań ankietowych) na rzecz danych „twardych”, bazujących na wskaźnikach bibliometrycznych.

Z wielką radością chciałbym też podkreślić, że ponad 90 procent uczelni akademickich, z wyjątkiem czterech uniwersytetów medycznych (ze śląska, Warszawy, łodzi i Szczecina) i dwóch politechnik (z Radomia i Rzeszowa), nadesłało dane dotyczące wyników maturalnych osób przyjętych na studia w październiku 2019 roku. Wzbogaciło to Ranking Kierunków Studiów o niezwykle cenną możliwość analizy jakości studió w zakresie kształcenia.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie.

Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 68 kierunków studiów.

Najkrótsza prezentacja wyników rankingu 2019: Na czele Uniwersytet Warszawski, tuż za nim Uniwersytet Jagielloński, trzecie miejsce zdobyła Politechnika Warszawska. Akademia Leona Koźmińskiego po raz 20. najlepsza w grupie uczelni niepublicznych. Znamy także zwycięzców w rankingach 68 kierunków studiów, dzięki czemu maturzyści mogą wybrać te uczelnie i wydziały, które prowadzą je na najlepszym poziomie.

Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami stworzyli tę 20. już edycję Rankingu.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Tym „tradycyjnym”, którzy od lat utrzymują najwyższe standardy kształcenia i pracy naukowej oraz tym nowym, którzy dokonali skoku w klasyfikacji dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu swojej społeczności akademickiej. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym – zasłużyli na wielkie uznanie.

Zatem, jak co roku:

Vivat Academia, vivant professores!

PERSPEKTYWY

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019