Innowacyjność 2018

Metodologia
2018 Nazwa uczelni
Wydział
WSK patenty i prawa ochronne
5%
pozyskane środki z UE
3%