Efektywność naukowa 2018

Metodologia
2018 Nazwa uczelni
Wydział
WSK efektywność
pozyskiwania
zewnętrznych środków
finansowych na badania i rozwój
5%
rozwój
kadry własnej
4%
nadane
stopnie i tytuły
naukowe
3%
publikacje
2%
cytowania
3%
FWCI
3%