REKLAMA

Udział pracodawców w proces tworzenia programów studiów i specjalności, zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu, nacisk na tzw. twarde kompetencje i ich certyfikację, praktyki w najlepszych firmach, wizyty studyjne, zajęcia oparte o problem based learning i case study, prowadzenie zająć w warunkach imitujących realne miejsce pracy, studia w środowisku multikulturowym oraz świetna atmosfera studiów – to cechy charakterystyczne innowacyjnego podejścia do kształcenia studentów w Akademii WSB.

W Akademii WSB – Uczelni posiadającej najwyższe uprawnienia akademickie, uczestniczącej w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, otrzymującej najwyższe nagrody i wyróżnienia za jakość kształcenia i działalność w sferze nauki – najważniejszym podmiotem wszystkich działań jest student. – podkreśla prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB.

Studia praktycznie najlepsze

W Akademii WSB, dzięki finansowemu (np. w postaci stypendiów bądź dofinansowania studiów w ramach projektu) i organizacyjnemu wsparciu Uczelni, studenci łączą edukację z pracą. Studenci studiów stacjonarnych, którzy studiują w ramach programów „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz” czy „Wsparcie na starcie”, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych w ciągu trzech dni w tygodniu, pozostałe mogą przeznaczyć na pracę, praktykę (w tym zakresie udziela pomocy Akademickie Biuro Karier) bądź rozwój osobisty i zawodowy w ramach dodatkowych szkoleń (np. w zakresie skutecznego wyznaczania i realizowania celów, poszukiwania pracy, motywacji, zarządzania czasem, organizacji pracy, współpracy w zespole czy tworzenia marki osobistej). Od października 2018 wprowadzone zostaną dodatkowe szkolenia dotyczące metod: Design Thinking i Problem Solving oraz nowoczesnych metody rekrutacji w tym Assessment i Development Center. Każde szkolenie jest certyfikowane przez Akademickie Biuro Karier Akademii WSB (ABK). Kandydaci na studia i studenci, którzy jeszcze nie sprecyzowali swoich planów edukacyjnych i zawodowych są objęci wsparciem doradców zawodowych, którzy nie tylko doradzają, ale również podczas indywidualnych sesji dokonują bilansu kompetencji przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi diagnostycznych m. in.: MTQ48, Prokos.

Pierwszy kontakt z biznesem

Już od pierwszego roku studiów studenci mają zapewnione różne formy kontaktu ze środowiskiem biznesu. Biorą udział w spotkaniach z ekspertami, praktykami z konkretnych firm, osobistych wizytach w tych organizacjach, w których w przyszłości być może podejmą pracę zawodową. Akademia WSB współpracuje m.in. z takimi firmami, jak: Yazaki Automotive Poland, General Motors, Comarch, ING Bank Śląski, IBM Polska czy Capgemini. Zdobywanie praktycznych umiejętności jest certyfikowane również przez partnerów zewnętrznych, co stanowi dodatkową „kartę przetargową” na rynku pracy. Można uzyskać m.in. certyfikację CCNA Security (Informatyka), certyfikat Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością standardu IRIS (Transport) Auto CAD (Logistyka), Modelarz symulacji Flexim (Logistyka) czy wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach adresowanych do przyszłych fizjoterapeutów czy tłumaczy. Studenci planujący założenie własnej firmy uzyskują informację na temat posiadanych predyspozycji przedsiębiorczych w trakcie interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem najnowszych gier symulacyjnych tj.: Business Model Poker, Tower of Power, Synergia. Mogą również skorzystać ze wsparcia działającego na terenie Uczelni Inkubatora Przedsiębiorczości. Studenci Akademii WSB mają pewność, że treści, jakie przekazywane są w ramach zajęć dydaktycznych stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby pracodawców. To sami pracodawcy (m. in. wchodzący w skład Rady Ekspertów Akademii WSB) współtworzą programy studiów.

Zapraszamy do Włoch

Projektując Program Rozwoju Kompetencji Studenckich uwzględniliśmy oczekiwania naszych studentów, analizy kompetencji deficytowych na rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców. Dzięki temu powstał kompleksowy projekt szkoleń interpersonalnych, językowych, analitycznych, zawodowych oraz informatycznych dla studentów Akademii WSB – mówi dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju WSB.

W ramach programu dofinansowanego ze środków unijnych dla studentów Akademii WSB zostanie zorganizowanych 89 certyfikowanych szkoleń oraz 120 warsztatów. To ponad 2800 miejsc szkoleniowych. Dla inżynierów zostaną zorganizowane certyfikowane szkolenia informatyczne, np.: Administering Windows Server, Administering Microsoft SQL Server Databases, Red Hat Sys. Administration II, programowanie w języku Java, tworzenie aplikacji w języku Java na platformie Android. Studenci logistyki poznają specjalistyczne oprogramowanie AutoCad, specjalny program do symulacji i optymalizacji procesów Flexim, wezmą udział w kursie doradcy DGSA/ADR dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Przyszli fizjoterapeuci będą mogli zdobyć certyfikaty potwierdzające ich umiejętności w zakresie: kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, funkcjonalnej terapii powięziowej, kinesiotapingu, stosowania treningu funkcjonalnego w rehabilitacji i w sporcie, stosowania metody PNF w pracy z pacjentem neurologicznym i ortopedycznym a nawet komunikacji z pacjentem. Dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowaliśmy kurs strzelania z broni krótkiej oraz pełny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Z kolei studenci filologii i ekonomii, którzy często podejmują pracę w dużych centrach usług wspólnych będą mogli poszerzyć swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursach specjalistycznego języka angielskiego biznesowego, informatycznego, finansowego. Wezmą udział w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, obsługi klienta w Help Desk, raportowania i analizy danych w call center, stosowania na zaawansowanym poziomie Excel’a. Będą uczestniczyć w praktycznych projektach realizowanych z pracodawcami, płatnych stażach, szkoleniach z zakresu komunikacji międzykulturowej, a nawet savoir-vivre biznesowego.

Uzupełnieniem Programu Rozwoju Kompetencji są wizyty studyjne i spotkania z praktykami, przykładowo, w najbliższym czasie, studenci logistyki wezmą udział w zagranicznej wizycie – odwiedzą największe, europejskie centrum logistyczne zlokalizowane we włoskiej Weronie.

Międzynarodowe przyjaźnie w multikulturowej uczelni

Akademia WSB to uczelnia multikulturowa, która współpracuje z ponad 300 międzynarodowymi partnerami, zaś w Uczelni w różnych formach kształcenia uczestniczy blisko 1000 studentów i słuchaczy z ponad 40 krajów z całego świata, m. in.: Hiszpania, Włochy, Francja, Izrael, Kolumbia, Peru, Indie, Egipt, Chiny, Wietnam czy Tajlandia. Projekty realizowane w partnerstwie z zagranicznymi uczelniami i firmami oraz liczne programy mobilnościowe dostępne dla studentów Akademii WSB (Erasmus+, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) umożliwiają studentom zdobywanie nowych doświadczeń w ponad 70 krajach świata, zarówno Unii Europejskiej jaki i poza, chociażby Stanach Zjednoczonych, Chinach, Hong Kongu, Indii czy Brazylii. Studia w międzynarodowym środowisku oraz udział w wydarzeniach integrujących studentów z całego świata, tj. International Days, International Job Fares, Erasmus Days, International Staff Week niejednokrotnie skutkują wieloletnimi, międzynarodowymi przyjaźniami.

Stawiamy na sukcesy studentów

Akademia WSB to uczelnia, w której studiują stypendyści, laureaci konkursów tematycznych i rywalizacji sportowych, młodzi naukowcy. Uczelnia daje studentom nieograniczone możliwości rozwoju w różnych zakresach, od uczestnictwa w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych wraz z publikacją artykułów w czasopismach naukowych, udziału w konkursach (np. Przedsiębiorczość Finanse i Zarządzanie, Konkurs CFA Society Poland, nad którym patronat objęła Giełda Papierów Wartościowych, Akademicki Konkurs Wiedzy Anatomicznej, Ogólnopolska Olimpiada Fizjoterapeutów), rywalizacji w zawodach sportowych zdobywając puchary i medale zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski, jak i w Akademickich Mistrzostwach Świata (w ponad 40 dyscyplinach sportowych, m.in. w ju-jitsu, trójboju siłowym, tenisie stołowym, wyciskaniu sztangi leżąc, Judo i in.). Najlepsi studenci otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendia Akademii WSB im. prof. Henryka Walicy.

Studenci mają też możliwość realizacji własnych, często bardzo innowacyjnych pomysłów, które sprzyjają rozwijaniu praktycznej wiedzy i kompetencji, a często stanowią pomost pomiędzy Uczelnią a rzeczywistością zawodową. W ramach kierunków inżynierskich studenci przygotowują wiele projektów, w tym systemów i aplikacji użytkowych – webowych, desktopowych i mobilnych, komputerowych gier 3D i 2D, aplikacji łączących elementy robotyki, rzeczywistości wirtualnej lub IoT (Internet Rzeczy), jak również systemów sterowania w przemyśle. Ciekawym przykładem może być The Hunters Of LoL – aplikacja stworzona przez studentów – pasjonatów popularnej gry LoL (League Of Legends) posiadającej bardzo dużą społeczność międzynarodową. The Hunters Of LoL dostępna jest już publicznie dla wszystkich sympatyków popularnej gry.

Autorytet czy Przyjaciel Studenta?

Uczelnia regularnie bada oczekiwania i poziom satysfakcji swoich studentów. W każdym semestrze studenci oceniają jakość prowadzonych zajęć, a raz do roku nagradzają najlepszych nauczycieli przyznając im wyróżnienie „Edukator studencki”. Studenci cyklicznie oceniają jakość kształcenia, biorą udział w badaniu oceniającym jakość pracy jednostek administracyjnych uczelni oraz poziom satysfakcji studentów.

Dzięki badaniu wiemy, co dla studentów ma szczególne znaczenie, co możemy usprawnić by tworzyć przyjazną uczelnię. Ostatnia edycja badania pokazała nam co według naszych studentów jest największym atutem AWSB – praktyczne kształcenie, prostudencka atmosfera, życzliwi wykładowcy oraz nowoczesna infrastruktura – mówi dr Marcin Lis Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

Akademia WSB to miejsce przyjazne studentowi. Decyduje o tym przede wszystkim wszechobecny klimat współpracy i dobra atmosfera.

www.wsb.edu.pl

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018