REKLAMA

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczelnia będzie się rozwijać tylko wtedy, kiedy kadra akademicka i studenci będą mieli kontakt ze światem, dlatego Uniwersytet Jagielloński kładzie wielki nacisk na współpracę międzynarodową. Chodzi o autentyczne uczestnictwo młodego naukowca i studenta w nauczaniu w innych, wiodących uczelniach, najlepszych uniwersytetach Europy i Ameryki. Nie tylko w praktykach wakacyjnych, ale w studiach trwających semestr, rok czy dwa lata. Zależy nam na tym, żeby to działało w obie strony, by nasza kadra i studenci wyjeżdżali w świat, ale też by świat akademicki przyjeżdżał do nas. Jesteśmy do tego gotowi. Mamy dobre zespoły doświadczonych pracowników naukowych i odpowiednią infrastrukturę, ale potrzebujemy jeszcze lepszych aliansów z innym uczelniami, a naukowcy są z natury nieufni. Zabiegamy o to oferując studia prowadzone w obcych językach, co roku przyjeżdża do nas coraz więcej studentów i pracowników naukowych z innych krajów.

Moglibyśmy poprzestać na zachłystywaniu się tradycją, ale to nam nie wystarcza. Potrafimy równoważyć tradycję z nowoczesnością. Najlepszym przykładem jest nowoczesny Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, nasza Krzemowa Dolina. To centrum innowacji i badań, które realizowane są w najnowocześniejszych laboratoriach. Wokół kampusu od początku jego istnienia gromadził się poważny biznes. Duże firmy są zainteresowane naszymi absolwentami i są gotowe zapewnić im w przyszłości pracę.

Stawiamy na interdyscyplinarność, którą rozumiemy jako otwartość. To oraz umiędzynarodowienie uczelni jest gwarancją rozwoju.

Prof. UW dr hab. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Celem strategicznym Uniwersytetu jest osiągnięcie pozycji uczelni badawczej należącej do europejskiej czołówki i liczącej się w skali międzynarodowej. Już teraz są dziedziny, w których sukcesy naszych naukowców są rozpoznawalne na świecie. To np. astronomia, archeologia czy informatyka, której przedstawiciele zdobyli 8 spośród 14 przyznanych UW prestiżowych grantów European Research Council. Zamierzamy lepiej wykorzystywać nasz potencjał, dlatego usuwamy bariery wewnętrznej współpracy i wspieramy innowacyjne przedsięwzięcia. Służyć temu mają dwa programy realizowane na UW.

Pierwszy z nich to wieloletni programu rozwoju, który potrwa do 2025 r. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz modernizację istniejących budynków. Pozwolić na rozwój nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnienie współpracy międzywydziałowej. Odpowiednie warunki ułatwią międzynarodową wymianę akademicką oraz współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Myślimy o programie wieloletnim jako o programie przemiany uczelni, modernizacji naszych działań, a nie jako o programie inwestycyjnym.

Rozpoczęliśmy też realizację czteroletniego programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Dzięki niemu powstaną nowe kierunki studiów, programy stypendialne na wyjazdy zagraniczne, zorganizujemy szkoły letnie i szkolenia, dzięki którym wzrosną kompetencje naszych studentów i pracowników, doktorantom zaproponujemy nowe zajęcia. Aby osiągnąć nasze cele strategiczne, konieczna jest jednak nie tylko wewnętrzna przemiana uniwersytetu, ale też współpraca z najlepszymi ośrodkami na świecie.

W 2017 r. podpisaliśmy umowę o strategicznej współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a w tym roku z Sorbonne Université, uniwersytetami w Heidelbergu oraz Karola w Pradze stworzyliśmy sojusz European University Alliance „4EU”. Bardzo ważna jest dla nas także współpraca z Warszawskim Uniwersytet Medycznym. Federalizacja byłaby dla obu uczelni doskonałym impulsem dalszego rozwoju.

 

 

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018