Do zadań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR należała realizacja badania ilościowego, którego celem było poznanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych

Pomiaru dokonano z użyciem dwóch metod badawczych (tzw. techniki mixed mode): wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) oraz ankiet on-line (Computer Assisted Web Interviews, CAWI). Badanie każdorazowo realizowane jest na reprezentatywnej próbie N=1800 przedsiębiorstw działających na terenie Polski, zatrudniających powyżej 20 pracowników ze wszystkich branż i województw. Pomiarem objęto 283 uczelni (w ubiegłym roku ich liczba wynosiła 195) oraz dokonano bardziej szczegółowego podziału grup kierunków studiów. Ich liczba wzrosła z 49 (poprzednio) do 64. Sposób liczenia ogólnopolskiego rankingu szkół wyższych, rankingów wojewódzkich oraz w ramach kierunków studiów pozostał niezmieniony.

W pierwszej dziesiątce znalazły się wyłącznie uczelnie publiczne: pięć uniwersytetów, cztery politechniki oraz uczelnia rolnicza. Trzem uczelniom udało się utrzymać pozycję sprzed roku, pozostałe zaś zmieniły swoją pozycję maksymalnie o dwie pozycje rankingowe w górę lub dół. Na podium uplasowały się Politechnika Warszawska (awans z drugiego miejsca na pierwsze), Uniwersytet Warszawski (spadek z pierwszego na miejsce drugie) oraz Uniwersytet Jagielloński (utrzymał trzecią pozycję z poprzedniej edycji). Wśród politechnik najwyższe miejsca uzyskały odpowiednio: Politechnika Warszawska – pierwsze miejsce, Politechnika Wrocławska – czwarte, Akademia Górniczo-Hutniczka im. Stanisława Staszica w Krakowie – piąte miejsce, Politechnika Śląska – szóste, Politechnika Poznańska – piętnaste oraz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – osiemnaste miejsce. Najwyższe pozycje wśród uniwersytetów w rankingu ogólnopolskim zajęły: Uniwersytet Warszawski – drugie, Uniwersytet Jagielloński – trzecie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – siódme, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – ósme oraz Uniwersytet Wrocławski – dziewiąte miejsce. Wśród uczelni niepublicznych największym uznaniem pracodawców cieszą się: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (29. miejsce w rankingu ogólnopolskim), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (37. miejsce), Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (38. miejsce) oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (39. miejsce). Z kolei najwyżej ocenianymi przez pracodawców państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi są: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (91. miejsce), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (92. miejsce), oraz Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu (100. miejsce).

Najczęściej wskazywanymi przez pracodawców kierunkami studiów, po ukończeniu których absolwent miałby największe szanse zatrudnienia są: ekonomia (najwyżej oceniane w tej grupie uczelnie to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski), zarządzanie i marketing (tu preferowane przez pracodawców są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), administracja (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), informatyka techniczna (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

prof. dr hab. Jan Garlicki

dyrektor generalny
Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner