Obronność państwa w swym podstawowym znaczeniu dotyczy przygotowań i praktycznych możliwości odparcia wymierzonej przeciwko niemu agresji.

Obejmuje problematykę obronną państwa  w zakresie systemu obronnego, sił zbrojnych, teorii sztuki wojennej, kierowania i dowodzenia wojskami oraz przygotowań proobronnych społeczeństwa w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

Kierunek studiów obronność państwa o profilu praktycznym, prowadzony w Wojskowej Akademii Technicznej,  w obecnej sytuacji politycznej świata, stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy tej dziedziny w m.in. przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej w strukturach obronności państwa. Obecnie poszukuje się młodych pracowników posiadających praktyczne umiejętności zastosowania wiedzy obronnej. Profil praktyczny studiów wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, umożliwiając zdobycie większego doświadczenia zawodowego i specjalistycznej wiedzy.

Mocną stroną profilu praktycznego są trzymiesięczne praktyki zawodowe (organizowane przez Wydział - gwarancja wysokiej jakości) oraz zwiększona liczba zajęć praktycznych: laboratoriów, ćwiczeń i warsztatów w programie kształcenia, co spowoduje, że student będzie posiadał specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności
z zakresu obronności.

Wydział Logistyki WAT

www.wlo.wat.edu.pl

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner