Wielka Piątka najlepszych polskich uczelni to: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (1. miejsce ex aequo), Politechnika Warszawska (3. miejsce) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Wrocławska (4. miejsce ex aequo). Ogłoszono to podczas uroczystego finału Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017, który odbył się 12 czerwca w Warszawie.

- Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to corocznie aktualizowana mapa jakości polskiego szkolnictwa wyższego – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. - Zasadnicze jej kontury są wprawdzie stałe, ale ruchy akademickiego górotworu nie ustają. Jedne uczelnie znajdują się na płaskowyżach, inne na szczytach, inne są jeszcze w dolinach. Generalnie biorąc, jesteśmy świadkami procesu doskonalenia polskiej akademii, która ma do spełnienia coraz ważniejszą rolę i szczęśliwie - bardzo dobrze tę rolę spełnia. Staramy się żeby nasz ranking odzwierciedlał zmiany, które zachodzą w szkolnictwie wyższym. Pan Premier Gowin na kilku różnych konferencjach zachęcał nas do uwzględnienia wyników badania Ekonomiczne Losy Absolwentów i część zmian w tegorocznym Rankingu wynika właśnie z tego badania. Pilotażowo w rankingu kierunków inżynierskich uwzględniliśmy również jakość maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, czyli współczynnik, na który ministerstwo zwróciło bardzo dużą uwagę, dając uczelniom dodatkowe środki finansowe.

Reprezentantom najlepszych uczelni  w imieniu wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina gratulował Piotr Müller, dyrektor Biura Ministra MNiSW.

- Cieszę się, że w rankingu Perspektyw zostały uwzględnione nowe instrumenty oceny szkół wyższych, czyli ekonomiczne losy absolwentów oraz jakość przyjętych na studia. W pracach nad nową ustawą, której projekt zostanie przedstawiony już we wrześniu tego roku, uważnie patrzymy na te wskaźniki. W jakimś sensie ranking Perspektyw pokazuje, gdzie będą pieniądze i za co będą pieniądze. Chciałbym w imieniu Pana Premiera serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy znaleźli się w czołówce rankingu, a tym,  którzy są nieco niżej  - kibicuję.

- Rankingi pełnią podwójną misję – stwierdził prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły. - Z jednej strony pomagają maturzystom w wyborze kierunku studiów i uczelni, z drugiej - pomagają rektorom i władzom ministerialnym w myśleniu o tym, co można i co należy jeszcze poprawić.

- Dziś spotykamy się po to, aby celebrować to, co najlepsze w polskim szkolnictwie wyższym – powiedziała dr Bianka Siwińska, redaktor naczelna „Perspektyw”. - Polskie uczelnie, ale też w ogóle wszystkie uczelnie, mają wielką misję, są wyrazem tego co najlepsze w gatunku ludzkim: potrzeby rozwoju, poznania, potrzeby przekraczania granic, ale przede wszystkim pokonywania własnych ograniczeń. Może nie naszym, ale gestem wspólnym z ideałami oświecenia, jest ten ranking, który podkreśla wybitność polskich uczelni. Naszym obowiązkiem jest bycie najlepszymi, bycie inspiracyjnymi, budowanie wielkości przyszłych umysłów.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy dziekanom najlepszych wydziałów prowadzących studia w 47 kierunkach – zwycięzcy Rankingu Studiów Inżynierskich zostali nagrodzeni 17 maja podczas Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego. W sumie w tegorocznym Rankingu ocenionych zostało aż 68 kierunków.

Partnerem Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw 2017 był Santander Universidades, którym w Polsce zarządza Bank Zachodni WBK. Przedstawiciel banku wygłosił przemówienie i podziękowania skierowane do uczestników. Patrząc na Ranking Perspektyw warto wspomnieć, że nasze cztery główne priorytety są mocno zbieżne: innowacyjność i przedsiębiorczość, cyfryzacja uniwersytetów, umiędzynarodowienie uczelni, pomoc studentowi znalezienia miejsca pracy po ukończeniu studiów - podkreślił Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades.

W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich zwyciężyła - po raz 18.! - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a najlepszą PWSZ jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Rektorzy: prof. Witold Bielecki (ALK) i prof. Józef Bergier (PWSZ w Białej Podlaskiej) podziękowali pracownikom swoich uczelni podkreślając, że bez nich nie byłby możliwy ich sukces w Rankingu.

Bohaterami uroczystości byli rektorzy zwycięskich uniwersytetów: prof. Marcin Pałys (UW) i prof. Wojciech Nowak (UJ), którym sukcesu gratulowali m.in. poseł Krystyna Szumilas, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.       

- Chociaż od jakiegoś czasu jest tak, że na pierwszych dwóch miejscach są nasze uniwersytety, a czasami na tym samym miejscu, to proszę nie myśleć, że my nic nie robimy, my naprawdę pracujemy, więc będzie coraz lepiej – zapowiedział prof. Marcin Pałys.

A prof. Wojciech Nowak dodał: . My się nie kłócimy, nie walczymy ze sobą, wręcz przeciwnie, współpracujemy i to coraz mocniej. Może się to wydać w naszym kraju dziwne, ale tak jest i tak też dalej będzie.

Finał uświetnił występ zespołu Dziołak/Stankiewicz Duo – absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Przejdź do pełnej tabeli Rankingu

Fot. Krzysztof Wojciewski

Zdjecia do pobrania .rar

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner