Uniwersytety

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczelnie techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Uczelnie rolnicze

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uczelnie pedagogiczne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku

Uczelnie medyczne

 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uczelnie ekonomiczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Akademie wychowania fizycznego

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner