Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
10091.7181.5010066.6710043.4610065.8778.9537.6900
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
99.910085.0454.9110010099.4286.5787.3784.2167.1700
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
95.983.9885.2920.2210010035.1997.7310010031.7710051.08
4Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk o Ziemi
80.931.4980.6755.4610010074.1154.2083.2468.42100012.48
5Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
68.223.7688.6713.8766.6710059.8448.2283.5768.4248.7210014.82
6Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
67.945.8687.6839.2966.6710068.0740.3952.1547.3745.9800
7Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
65.923.7689.9342.1966.6710040.0037.0081.8768.4230.8000
8Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
57.618.2376.2828.3366.6710058.2430.6252.8942.1135.44041.50
9Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Ziemi
56.613.2684.4312.7266.6710010031.1763.4552.6340.66031.92
10Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk o Ziemi
51.84.4290.0015.6066.6710088.6725.4750.0447.3746.3000
11Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
51.01.1079.176.3666.6766.6750.6710.4961.9036.8487.470100
12Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
40.46.0892.816.3633.3366.6745.5811.1652.3531.5847.7400
13Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
36.82.761008.6533.3316.6708.3362.6526.3268.7800

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner