Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
8%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
10076.7079.3710010010049.7756.3273.8082.9372.75029.02
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
96.810071.4050.9910010085.4010072.8210061.8106.02
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
79.862.2278.6016.5210010010049.1055.4470.7390.561004.15
4Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
68.19.6671.6559.4910010059.4124.8875.9651.2269.76014.70
5Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
67.14.2679.1886.5310066.6741.6528.1565.0656.1030.14010.26
6Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych
66.235.5179.6733.7310010077.8540.0347.6251.2248.2100
7Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
64.016.1983.5124.4810010070.3832.4360.4860.9882.47012.50
8Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii
58.328.1366.307.9610010050.6033.9346.7356.1074.48022.05
9Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
57.315.0679.2934.9510066.6736.0031.5448.8665.8542.3108.81
10Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Biologii i Biotechnologii
53.25.4069.286.0910010067.4421.8032.1136.5964.891005.43
11Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii
53.07.1070.8916.5266.6710073.8417.6546.6246.3477.13048.70
12Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Przyrodniczy
52.00.5710023.8966.6710080.496.9024.7624.3967.03037.47
13Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
51.68.5281.608.6066.6710043.9631.8454.8356.1066.4404.67
14Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
50.01.1479.187.3810010037.2910.3250.2636.5966.61023.33
15Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Nauk Biologicznych
48.30.5790.636.6866.6766.6729.314.2344.2026.8376.900100
16Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
46.01.4274.407.9666.6766.6728.539.2310039.0243.81023.14
17Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
44.52.2776.1537.4166.6733.3342.2019.1321.7029.2731.31063.82
18Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
43.61.1478.526.7366.6710035.174.9930.5724.3971.34028.11
19Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk Przyrodniczych
43.20.5777.2015.9366.6766.6704.6251.8721.9510000
20Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
42.07.1069.8623.2510033.3327.7918.3431.6636.5924.95011.67
21Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
39.80.5775.3214.0633.3310007.8436.1534.1553.81016.09
22Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
37.56.2575.1514.7066.6733.339.9915.3033.9439.0232.22016.09
23Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
35.80.2872.326.7366.6733.3327.488.3730.1429.2763.45033.33
24Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
35.20.5799.284.2833.3366.6701.2435.5814.6356.0900
25Uniwersytet Szczeciński
Wydział Biologii
30.73.13011.0166.6710032.569.2833.8929.2751.1300
26Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Geograficzno-Biologiczny
24.31.9906.7933.3310031.644.9132.9921.9538.9300

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner