Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowania Fizycznego
10010093.6459.4210010068.2788.0276.6710099.120
2Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego
99.979.0710095.4510010073.1379.4662.9788.8970.230
3Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
98.593.0288.8410050.0010067.2267.2582.9510088.060
4Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (Filia)
93.679.0789.7195.4510066.6710.8079.4662.9788.8981.400
5Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
85.888.3799.1021.6710010076.9669.0864.9110071.700
6Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego
83.276.7493.5427.0810010010051.7891.0088.8950.830
7Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
82.688.3799.9721.6710066.6734.0769.0864.911001000
8Uniwersytet Szczeciński
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
63.66.9896.5214.2810066.67010082.9810047.010
9Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Wydział Wychowania Fizycznego
61.737.2196.1530.69010041.2032.8410077.7863.620

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner