Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
9%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
8%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
5%
Cyt.
4%
h-index
2%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
4%
Patenty i prawa ochronne
3%
Egzamin zawo- dowy
10%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum Wydział Lekarski
110010086.3596.3310010044.7491.5588.1310098.4310024.8087.08
2Warszawski Uniwersytet Medyczny
I Wydział Lekarski
197.478.6591.6010010010052.5710076.9996.3088.4910034.4490.13
3Warszawski Uniwersytet Medyczny
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii
390.178.6578.9510066.6710055.1010076.9996.3034.2310048.2290.13
4Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Lekarski
477.324.5696.3357.5510010089.3393.0777.4910061.701003.8990.65
5Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski
573.135.4186.2234.8710010086.6864.0810085.1954.0310023.2892.82
6Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski I
672.151.9686.3023.5210010050.0878.5265.1181.4859.4910011.6289.93
7Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
771.619.7593.5946.1610010047.9441.4391.3266.6781.5110014.4393.08
8Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
971.517.9796.5328.0310010081.2977.0686.9698.1555.3010010083.07
9Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Wojskowo-Lekarski
1170.724.5690.9457.5566.6710070.0093.0777.4910036.7410042.5470.91
10Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wydział Lekarski
870.022.9591.6344.6866.6710056.4370.8681.9794.4445.4410096.6183.09
11Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski w Katowicach
1068.017.9788.2328.0310010010077.0686.9698.1541.4010013.0690.10
12Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
1264.710.6892.0817.4210010068.2549.3847.2259.2695.3010070.0286.48
13Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
1460.310.6896.2517.4266.6710065.2049.3847.2259.2670.0910062.9886.48
14Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
1360.27.8387.3719.7410010071.6537.4571.0264.8151.711008.0287.09
15Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Lekarski II
-58.651.96023.5210010059.2278.5265.1181.481000089.93
16Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Lekarski
1557.38.1996.6611.3910010071.5637.2751.6448.1542.15100081.91
17Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Medycznych
1653.54.8010011.3566.6710022.0321.8043.4231.4841.4610013.48100
18Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
-23.20.36023.4566.6733.3331.996.7538.9620.3717.6610019.790
19Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Medyczny
-15.70.53010.6566.6716.6722.227.4050.2025.9320.56023.900

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner