Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Filozoficzny
110010091.7384.0375.0010047.5290.9190.5910017.730
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii i Socjologii
295.886.0585.6210075.0010059.3710045.0780.0026.490
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
367.543.0274.5147.6675.0010034.9654.5846.7970.0018.610
4Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Filozofii
465.930.2387.1121.5475.0010097.7819.2940.9040.0068.25100
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny
561.031.4010033.8110010042.1122.8617.6120.0027.670
6Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
853.221.5197.9716.1275.0010030.7713.6646.4330.0019.930
7Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
752.516.8698.6128.3950.0010047.3027.0825.0630.0034.100
8Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
647.125.58044.5150.0010055.7030.7057.8550.0015.350
9Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Społecznych
1145.28.7286.5021.6850.0010048.5914.9527.3830.0012.870
10Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
15+43.98.7293.0313.4150.0010017.4821.4028.3720.0013.840
11Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Filozoficzny
1239.48.7206.8575.001001000.3800100100
12Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Filozoficzny
15+33.18.1490.0510.7050.0066.672.8800024.380
13Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
15+32.61.1694.9913.4150.0033.3312.262.4926.5320.0020.410
14Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
1530.56.40021.5450.0010029.2612.5817.4120.0024.340
15Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
1029.41.74012.1250.0066.6749.4511.1563.4140.0027.960
15+Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
15+-1.74013.41033.3352.5700030.800
15+Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych
15+-2.33010.8450.0066.6716.098.9423.2120.0012.960
15+Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny
14-1.1609.5650.0066.6723.685.2210020.0011.120
15+Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
13-7.56017.2550.0066.6742.9910.6834.8220.008.090
15+Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
15+-0.58016.1250.0066.6746.558.4912.5020.0022.460
15+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
15+-0.5805.5750.0066.6718.964.923.5710.0027.380

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner