Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelni'16WSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Polonistyki
110010081.5610010010099.4464.4710010066.170
2Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
285.481.0079.2285.6075.0010075.7310040.6472.7354.060
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
381.293.9178.7445.5710010050.4173.6351.8663.6469.330
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny
462.744.8076.0335.9875.0010052.0521.1589.0254.5541.670
5Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
551.339.0774.5411.2075.0010085.8425.6323.9427.2759.920
6Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydział Nauk Humanistycznych
650.49.3276.6216.8350.001001009.5685.1045.4583.860
7Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
949.323.6684.8222.3950.0010057.1016.5646.5036.3647.080
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Filologiczny
746.615.7776.4617.5875.0010041.5214.7731.6427.2755.620
9Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych
1246.46.0978.0732.8150.0010022.455.6365.6327.2745.920
10Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
1046.110.0478.6817.6450.0010063.0624.1047.3845.4549.070
11Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Filologiczny
1442.910.0485.179.6150.0010040.085.8062.1318.1842.580
12Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Filologiczny
1142.63.5871.886.4050.0010050.103.6989.4918.1859.670
13Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
842.216.1369.8213.6350.0010048.9012.9024.2718.1876.590
14Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
1539.65.3884.7410.4250.0010093.287.358.229.0968.860
15Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
1239.53.2379.2513.5750.0010046.447.9422.4818.1863.900
16Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
15+38.42.5189.398.0350.0010040.766.2640.2718.1820.180
17Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
15+37.61.4383.496.4350.0010047.697.3521.6118.1854.410
18Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
15+36.30.721007.9950.0066.6716.421.0232.229.0969.290
19=Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydział Humanistyczno-Społeczny
15+33.20.7274.1315.9950.0066.679.052.4730.989.0949.830
19=Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Humanistyczny
15+33.20.7266.4011.2050.0066.6762.193.5412.089.0992.870
20+Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Wydział Humanistyczny
15+-0.72012.79066.675.760.16001000
20+Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Filologiczno-Historyczny
15+-0.7279.037.1850.0066.6724.580.710062.580
20+Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Humanistyczny
15+-0.3671.0711.1950.0033.3314.830.320054.400
20+Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
15+-5.3870.5211.2350.0066.6735.525.896.539.0949.130
20+Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Humanistyczny
15+-1.0884.385.6250.0066.6738.004.482.789.0983.980

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner