Metodologia
Rozwiń tabelę
2017Nazwa uczelniWSKOcena przez kadrę akade- micką
18%
ELA
12%
Prefe- rencje praco- dawców
18%
Ocena para- metry- czna
10%
Upra- wnie- nia do nada- wania stopni nauko- wych
10%
Nadane stopnie nauk.
2%
Publi- kacje
8%
Cyt.
8%
h-index
4%
Dostęp- ność kadr wysoko- kwalifiko- wanych
5%
PKA wyróż- niająca
5%
1Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny
10080.2781.3499.1510010076.0410051.6090.9194.300
2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Historyczny
99.610084.7810075.0010051.1262.6785.6110062.360
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny
89.367.2089.6451.9610010062.5662.5410090.911000
4Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
81.350.4010083.0010010037.7634.4452.4754.5548.810
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Historycznych
64.730.6794.3315.9575.0010010027.9286.2754.5576.500
6Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
53.96.6796.3830.0950.0010075.1420.3837.8027.2797.590
7Uniwersytet Gdański
Wydział Historyczny
49.913.8788.525.0675.0066.6735.1423.8277.0554.5555.440
8Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Socjologiczno-Historyczny
49.78.2785.769.9350.0010078.565.7275.9427.2780.020
9Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
42.35.8792.678.9850.0066.6781.9011.3654.6827.2741.760
10Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Humanistyczny
23.810.67015.9550.0033.3338.7610.9511.0518.1871.480
11Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny
21.55.0706.9750.0033.3368.3018.2531.6327.2723.160

Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner