Bank Zachodni WBK poprzez Santander Universidades angażuje się w wiele inicjatyw organizowanych w środowisku akademickim. Podnoszą one kompetencje i kwalifikacje młodych osób wchodzących na rynek pracy.

Wspierając projekty z różnych obszarów edukacyjnych, obejmujących zarówno nauki ścisłe jak i humanistyczne, chcemy przyczyniać się do budowy silnych, nastawionych na rozwój ośrodków akademickich w Polsce. W ciągu zaledwie 5 lat do Santander Universidades dołączyło ponad 50 uczelni w Polsce, a bliska współpraca zaowocowała realizacją wielu projektów globalnych, naukowych, stypendiów dla najlepszych studentów, doktorantów i pracowników. Potencjał polskich uczelni bezpośrednio przekłada się na potencjał gospodarczy oraz intelektualny kraju, dlatego Bank Zachodni WBK traktuje rozwijanie programu Santander Universidades w Polsce jako jeden ze swoich priorytetów. – powiedział Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades.

W Polsce program Santander Universidades rozpoczął swoją działalność w grudniu 2011 r. Obecnie współpracujemy z ponad 57 uczelniami wyższymi finansując stypendia, granty, projekty badawcze, edukacyjne oraz naukowe.

Jednym z naszych najbardziej innowacyjnych projektów są Placówki Relacyjne Santander Universidades funkcjonujące obecnie na 7 uczelniach w Polsce: Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnice Poznańskiej, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Politechnice Wrocławskiej oraz na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Każda z Placówek jest złożona ze strefy wypoczynkowej dla studentów, salki przeznaczonej do prowadzenia warsztatów lub spotkań studentów, a także z miejsca obsługi. Społeczność akademicka ma do swojej dyspozycji pracowników banku, którzy włączają się osobiście w realizację i organizację wielu inicjatyw na uczelni stając się jej częścią.

Dokonujemy niesamowitych rzeczy, ciągle się rozwijamy, w tym roku otworzyliśmy dwie kolejne placówki relacyjne, na największej uczelni w kraju Uniwersytecie Warszawskim oraz pierwszej sportowej szkoły wyższej Akademii Wychowania Fizycznego. Studenci i pracownicy uczelni w każdym momencie mogą spotkać się bezpośrednio z pracownikami naszego banku, skorzystać z ich wiedzy mentorskiej, a także zgłosić swoje oczekiwania i pomysły na efektywną współpracę. Inicjatywy są regularnie podejmowane przez Placówki Relacyjne Santander Universidades i pozwalają młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy podnosić kompetencje, kwalifikacje po to, aby jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej mogli sprostać wyzwaniom, które stawia przed nimi świat – powiedziała Alina Adamowicz, dyrektor Biura Rozwoju Santander Universidades.

Poprzez wspólne inicjatywy z uczelniami umożliwiamy studentom zdobywanie praktycznych doświadczeń i umiejętności w różnych pracach projektowych pod opieką naukowców i ekspertów. Santander Universidades daje możliwość wypracowania niezbędnych kompetencji społecznych i zawodowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Santander Universidades, który zarządzany jest w Polsce przez Bank Zachodni WBK obejmuje 57 uczelni wyższych oraz ponad 700 tys. studentów

Przejdź do strony Santander Universidades

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner