2016Nazwa uczelniWSKPatenty i prawa ochronne
4%
Pozys- kane środki z UE
2%
Sprze- dane licen- cje
2%
Firmy spin-off i spin-out
1%
1Politechnika Lubelska10010038.990.960
2Politechnika Wrocławska89.823.0545.4410047.83
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie68.728.2970.4027.1221.74
4Politechnika Gdańska67.623.5055.1016.7286.96
5Politechnika Łódzka66.235.8648.4136.624.35
6Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie50.752.9315.440.260
7Uniwersytet Warszawski48.32.251007.038.70
8Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza47.025.3153.728.500
9Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu46.82.7956.820100
10Politechnika Warszawska44.48.2177.0513.070
11Politechnika Poznańska43.926.2942.845.478.70
12Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu43.641.5120.201.470
13Uniwersytet Rzeszowski38.30.5590.7800
14Uniwersytet Medyczny w Lublinie32.219.6837.8200
15=Uniwersytet Jagielloński30.54.0161.871.074.35
15=Politechnika Świętokrzyska w Kielcach31.310.2329.1500
16Politechnika Śląska w Gliwicach30.413.8945.2600
17Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie30.32.9064.8004.35
18Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie29.59.2352.4100
19Politechnika Opolska28.725.5517.550.320
20Uniwersytet Gdański27.90.5965.7700
21Uniwersytet Śląski w Katowicach27.03.2758.3200
22Uniwersytet Zielonogórski26.910.2441.8804.35
23Politechnika Białostocka21.912.0728.3900
24Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie21.43.0645.2900
25=Uniwersytet Łódzki21.10.3136.0811.674.35
25=Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy21.117.9814.7600
27Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki20.89.3331.2400
28Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu20.78.3630.362.630
30=Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu20.06.5134.8800
30=Uniwersytet Szczeciński20.0047.8700
32Politechnika Koszalińska18.314.0615.8600
33Uniwersytet w Białymstoku17.81.3639.9200
34Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach16.42.6734.0900
35Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie16.07.3023.7900
36Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie15.58.3319.311.120
37Warszawski Uniwersytet Medyczny15.22.0332.5100
38Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach14.711.7811.7900
39Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie13.36.0215.943.980
40Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie13.005.15052.17
41Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie11.26.978.961.784.35
42Uniwersytet Wrocławski11.12.1122.3000
43Uniwersytet Medyczny w Białymstoku10.32.3720.0400
44Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II10.1024.2000
45Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach9.48.914.7400
46Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej9.24.7912.4000
47Społeczna Akademia Nauk8.505.28030.43
48Politechnika Częstochowska8.43.7512.7200
49Uniwersytet Opolski8.21.9015.7700
50Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu7.70.5417.4500
Uwaga: Uczelnie zajmujące jednakową pozycję umieszczono w kolejności alfabetycznej

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna