• prof. dr hab. Michał Kleiber – b. prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu
  • prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły
  • prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor NCBiR, b. rektor-komendant WAT
  • prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH
  • prof. dr hab. Franciszek Ziejka – b. rektor UJ
  • prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie
  • dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP
  • Włodzimierz Kiciński – Kurator Banku BPS S.A., b. prezes Nordea Bank Polska
  • Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP

 

kapitula2015

Siedzą (od lewej): M. Kleiber, M. Safian. Stoją (od lewej): W. Kiciński, W. Siwiński, B. Smólski, P. Zakrzewski (UP RP).

© 2015 Perspektywy.pl   Edycja 2014 | O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna

tvp regionalna