W czasach dyskusji na temat sensowności podejmowania studiów humanistycznych jedno z pewnością nie ulega wątpliwości: warto wybierać te uczelnie, a nawet te wydziały szkół wyższych, które są niekwestionowanymi liderami nauki i dydaktyki w dyscyplinach humanistycznych.

Tegoroczny ranking przynosi niewielkie zmiany zakresu badanych kierunków w stosunku do edycji 2014. Historię poszerzyliśmy o ciągle atrakcyjną dla kandydatów na studia archeologię, do teologii dodane zostało, coraz częściej pojawiające się w ofertach studiów, religioznawstwo.

Na prowadzenie w zakresie kierunków filologie, języki obce i językoznawstwo wysunął się – po dwóch latach prymatu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Uniwersytet Warszawski. Stopniowe zmniejszanie dystansu między liderami da się wyjaśnić wielką pracą dydaktyczno-naukową Wydziału Neofilologii UW, choć z pewnością nie tylko ta jednostka warszawskiej uczelni zasłużyła na „filologiczny awans” UW.

Uniwersytet Jagielloński nie oddał 1. miejsca w rankingach filologii polskiej oraz historii i archeologii, wysunął się na prowadzenie w rankingu kulturoznawstwa i wiedzy o krajach i regionach. Po raz pierwszy od trzech lat w rankingu kierunku filozofia zwyciężył Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W ścisłej czołówce rankingu kierunków humanistycznych znajduje się, oprócz dwóch głównych rywali, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski i, naturalnie, niekwestionowany lider w grupie kierunków teologia i religioznawstwoKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Niespodzianką tegorocznego badania w grupie kulturoznawstwo, wiedza o krajach i regionach jest rosnąca pozycja uczelni „z innej bajki”, czyli Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego (awans z 21 na 15 m-ce), SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (awans o trzy miejsca) oraz... AGH (2 pozycje w górę), a także stała obecność w tej grupie warszawskiej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

© 2015 Perspektywy.pl   Edycja 2014 | O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna

tvp regionalna