Prestiż akademicki 2019

Metodologia
2019 Nazwa uczelni
Wydział
WSK ocena przez
kadrę akademicką
12%
uznanie
międzynarodowe
2%

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.