Potencjał naukowy 2019

Metodologia
2019 Nazwa uczelni
Wydział
WSK ocena
paramertryczna
10%
nasycenie
kadry osobami o
najwyższych
kwalifikacjach
3%
uprawnienia
habilitacyjne
1%
uprawnienia
doktorskie
1%

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.