Innowacyjność 2019

Metodologia
2019 Nazwa uczelni
Wydział
WSK patenty i prawa ochronne
5%
pozyskane środki z UE
3%

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.