Ekonomiczne Losy Absolwentów 2019

Metodologia
2019 Nazwa uczelni
Wydział
WSK ekonomiczne losy absolwentów
5%

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.