Efektywność naukowa 2019

Metodologia
2019 Nazwa uczelni
Wydział
WSK efektywność
pozyskiwania
zewnętrznych środków
finansowych na badania i rozwój
5%
rozwój
kadry własnej
4%
nadane
stopnie i tytuły
naukowe
3%
publikacje
2%
cytowania
3%
FWCI
3%
TOP 10
3%

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.