REKLAMA

2019 Nazwa uczelni 2018 2017 WSK

* pozycja uczelni po korekcie

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019