REKLAMA

Uniwersytety

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczelnie techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Wrocławska

Uczelnie rolnicze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Uczelnie pedagogiczne

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej

Uczelnie ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademie wychowania fizycznego

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019