REKLAMA

Politechnika Wrocławska jest nie tylko jednym z największych centrów akademickich w kraju, lecz także liczącym się ośrodkiem badawczym, w którym prowadzone są unikatowe w skali europejskiej projekty. Część z nich realizowana jest w otwartym w kwietniu centrum badawczym GEO-3EM.

Nowy budynek powstał przy ul. Na Grobli, w sąsiedztwie stacji kolei linowej „Polinka” i kompleksu edukacyjno-badawczego Geocentrum. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2017 roku i trwały do listopada 2018 roku.

– Pod wieloma względami była to jedna z najtrudniejszych inwestycji, jakie dotychczas zostały zrealizowane na Politechnice Wrocławskiej. Jej wartość to ponad 100 mln zł, z czego aż 72 mln przeznaczonych zostało na specjalistyczną aparaturę. To wspólny sukces miasta, regionu i całego wrocławskiego środowiska akademickiego – podkreśla prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

W kompleksie znajduje się dwanaście specjalistycznych laboratoriów, z których korzystają naukowcy z pięciu wydziałów Politechniki Wrocławskiej – Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemicznego, Elektroniki, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Mechanicznego.

W laboratoriach prowadzone są badania w takich dziedzinach jak mobilność przestrzenna, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń oraz obróbka materiałów.

Jednym z najciekawszych jest Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej, w którym naukowcy mogą przeprowadzać analizy dowolnej materii z próbek ziemskich i pozaziemskich – skał, minerałów i gazów, co pozwoli ocenić ich przydatność dla gospodarki surowcowej. W laboratorium znajduje się także prototyp stacji nasłuchu dla wczesnego ostrzegania przez zagrożeniami sejsmicznymi w podziemnych kopalniach. Z kolei Laboratorium Technik Modelowania w Górnictwie dysponuje kroczącymi, latającymi i kołowymi robotami inspekcyjnymi mogącymi pracować w najtrudniejszych warunkach.  

Duże wrażenie robi również Laboratorium Dynamiki i Bezpieczeństwa Pojazdów, które wyposażono m.in. w symulator samochodu ciężarowego i autobusu. To pełnowymiarowa kabina zamontowana na heksapodzie, dzięki czemu porusza się ona i wychyla we wszystkich kierunkach. Na 240-stopniowym ekranie wyświetlić można dowolne otoczenie – miasto, autostradę czy teren niezabudowany. Dzięki temu można przeprowadzić dowolną symulację jazdy i przeszkolić lub sprawdzić jak radzą sobie za kierownicą np. osoby w podeszłym wieku, nastolatkowie i osoby z różnymi schorzeniami medycznymi.

W laboratorium naukowcy wykorzystują także manekina do testów zderzeniowych, który odzwierciedla posturę mężczyzny. Służy on do szacowania obrażeń człowieka np. podczas wypadków. Wyposażono go w czujniki przyspieszenia i położenia kątowego głowy oraz siły działającej na kolana.

W sumie we wszystkich laboratoriach znalazło się ok. 150 specjalistycznych urządzeń badawczych o wartości 72 mln zł. Sprzęt sprowadzony został m.in. z Francji, Kanady i Tajwanu.

– Cały gmach jest w zasadzie olbrzymim laboratorium badawczym, a opracowywane tutaj technologie trafią bezpośrednio do biznesu. Dlatego właśnie liczymy na współpracę z przemysłem  – mówi prof. Cezary Madryas.

Wartość najnowszej inwestycji uczelni to ponad 100 mln zł. Budowę oraz wyposażenie obiektu zrealizowano w ramach projektu "Kompleks GEO-3EM - ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

www.pwr.edu.pl

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019