REKLAMA

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019: na czele Uniwersytet Warszawski, tuż za nim Uniwersytet Jagielloński, na trzecim miejscu Politechnika Warszawska. Akademia Leona Koźmińskiego po raz 20. najlepsza w grupie uczelni niepublicznych. Znamy także zwycięzców w rankingach 68 kierunków studiów, dzięki czemu maturzyści mogą wybrać te uczelnie i wydziały, które prowadzą je na najlepszym poziomie. To jubileuszowa, dwudziesta edycja Rankingu.

Ranking Perspektyw uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

- W roku 2000 profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że – trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego – 20 lat to dobry początek - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

- W roku 2000 profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że – trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego – 20 lat to dobry początek - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

 

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019