REKLAMA

UMB jest prekursorem i liderem w prowadzeniu innowacyjnych badań wielkoskalowych obejmujących w szczególności nowatorskie techniki związane z rozwojem sztucznej inteligencji w medycynie, genomiką, proteomiką, metabolomiką, radiomiką, bioinformatyką.

W UMB powstało pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, oparte o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. UMB jest liderem w wysokiej jakości biobankowaniu materiału biologicznego pochodzącego od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto, Uniwersytet Medyczny prowadzi unikalne w tej części Europy badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus). Przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenie wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca (MOBIT). W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analizy całego genomu kilkuset pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej VAMP (Voice Analysis for Medical Professionals), który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej.

Uczelnia stawia na pracę zespołową prowadzoną przez wybitnych uczonych w najbardziej innowacyjnych obszarach badawczych z udziałem partnera zagranicznego, czego dowodem jest pozyskany z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM projekt mający na celu wyjaśnienie roli akumulacji wewnątrzmięśniowych lipidów w indukowaniu insulinooporności mięśniowej. Badania pozwolą na określenie wpływu poszczególnych grup lipidów na aktywność szlaku insulinowego. Dzięki nim możliwe będzie odkrycie krytycznych punktów szlaku insulinowego, których działanie osłabia akumulacja wewnątrzmięśniowych lipidów. Wyniki projektu dostarczą wiedzę do określenia nowych celi w terapii insulinooporności oraz cukrzycy typu 2.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, dobrze wyposażonym parkiem aparaturowym i laboratoriami, m.in. Centrum Medycyny Doświadczalnej z certyfikatami GLP, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, nowoczesna baza szpitala klinicznego, Biobank, Centrum Sztucznej Inteligencji, Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii UMB.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa uczelni (800 nauczycieli akademickich, w tym 120 profesorów i 150 doktorów habilitowanych) korzysta z szeroko udostępnianych programów rozwoju, które umożliwiają wizyty studyjne i szkolenia w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie. Uczelnia prowadzi intensywną współpracę z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, realizuje wspólne projekty naukowe, gości wybitnych profesorów i badaczy z całego świata, min. z takich ośrodków jak Mayo Clinic, National Institute of Health in Bethesda, Harvard Medical School, University of Pennsylvania, Universitätsmedizin Greifswald, Universidad CEU San Pablo, Madrid, China Agricultural University. Około 25% publikacji powstałych w UMB jest wynikiem aktywnej współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi z wiodących ośrodków badawczych.

Badacze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku aktywnie patentują i komercjalizują swoje odkrycia naukowe, a uczelnia jest otwarta na współpracę z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi. Do najnowszych patentów UMB należą: Medical Honey - produkt na bazie ekstraktu propolisu, opóźniający rozwój glejaka mózgu, preparat na licencji UMB wzmacniający pszczoły firmy LOB, sztuczna ślina czy prace nad ekstraktem z grzyba z Puszczy Białowieskiej, który w przyszłości może pomóc w walce z rakiem jelita grubego. 

W latach 2012-2017 uczelnia otrzymała certyfikat KNOW i została uznana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący.

Ważnym sukcesem odniesionym przez UMB jest powołanie Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Zakresie  Biologii Medycznej i Biostatystyki. Finansowanie przyznała Komisja Europejska w ramach prestiżowego w skali Europy konkursu COFUND: Działania Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020. Projekt dofinansowało także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. UMB jako jedyna polska uczelnia uzyskała finansowanie w konkursie COFUND w ramach prestiżowych Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

W listopadzie 2018r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku do grona 20 najlepszych spośród blisko 400 uczelni wyższych w kraju, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektu „Strategia Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości” jako działania przygotowującego do uzyskania prestiżowego statusu „Uczelni Badawczej”.

Uniwersytet wydaje dwa czasopisma, w tym obecne na Liście Filadelfijskiej – Advances in Medical Sciences (IF 2,064)  oraz znajdujące się na liście MNiSW – „Progress in Health Sciences”.

Aktualnie na 15 kierunkach kształci się 5200 studentów, w tym prawie 400 studiuje w języku angielskim. Pochodzą z 30 krajów m.in.: Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej. Oferta edukacyjna uczelni jest stale dostosowywana do potrzeb rynku pracy. O poziomie nauczania na UMB świadczą czołowe lokaty zdobywane przez naszych absolwentów na Lekarskim Egzaminie Końcowym i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym.

Jednym z priorytetów Uczelni jest dynamiczne umiędzynarodowienie. Od 2018 r. wdrażana jest Strategia Umiędzynarodowienia, powołano Pełnomocnika ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Międzynarodowej. UMB pozyskał środki z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację czterech projektów, których celem jest rozwój umiędzynarodowienia. Uczelnia pozyskała także środki na aplikowanie o akredytacje zagraniczne.

Jesteśmy pomostem łączącym naukę Wschodu i Zachodu. Aktywnie reagujemy na potrzeby zdrowotne społeczeństwa. W Centrum Badań Klinicznych testy wydolnościowe przechodzą zawodnicy Jagiellonii Białystok, wicemistrzowie  kraju w piłce nożnej.

Siedzibą UMB jest XVIII-wieczny barokowy pałac, zwany Wersalem Północy, usytuowany w centrum miasta. W piwnicach budynku jest nowoczesne, multimedialne muzeum poświęcone historii uczelni i Białegostoku. W bliskiej odległości znajdują się: budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty sportowe.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to blisko 70 lat tradycji, 30 tysięcy absolwentów i cenne innowacje w medycynie.

Tu rodzą się odkrycia!

www.umb.edu.pl

Marzenia zmienione w sukces

Rozmowa z prof. Dr. Hab. N. Med. Adamem J. Krętowskim, rektorem UMB

– Panie Rektorze, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku szczyci się swoją kadrą akademicką. Jak udaje się przyciągać wybitnych specjalistów?

– Wiele lat temu wdrożyliśmy strategię inwestowania w naukową jakość. Świadomie prowadzimy politykę przyciągania talentów. Czerpiąc z doświadczenia uznanych badaczy, stawiamy na młodych. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mają możliwość szybkiego rozwoju, pracy na najnowocześniejszym sprzęcie, zagranicznych staży i pozyskiwania grantów. Jestem dumny z naszej kadry, która jest ambitna, prężnie się rozwija, a co najważniejsze – chłonie i wdraża w Białymstoku naukowe odkrycia.

– Uczelnia medyczna spełnia ważną rolę w regionie: do niej należą kliniki, w których leczy się najcięższe przypadki i kształci lekarzy.

– Tak, szpitale kliniczne to swoisty „kręgosłup” w polskim systemie ochrony zdrowia. Zatrudniają najlepszych specjalistów, to w nich przeprowadza się najtrudniejsze i najbardziej innowacyjne operacje. Nasi eksperci wykonują wyjątkowo skomplikowane operacje m.in. kręgosłupa u dzieci ze skoliozą. Po tych zabiegach mali pacjenci odzyskują pełną sprawność i mogą czynnie uprawiać sport. Wyposażenie także jest na światowym poziomie. Studenci mają więc doskonałe warunki do praktycznej nauki zawodu pod okiem wybitnych specjalistów. W szpitalach klinicznych i działających w nich centrach badawczych realizujemy wiele naukowych projektów związanych ze zdrowiem mieszkańców takich jak: Białystok Plus (kompleksowe badanie 10 tys. białostoczan), badania chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy (Centrum Badań Klinicznych) oraz otyłości. Utworzyliśmy także Biobank, w którym przechowujemy próbki pobrane od pacjentów z nowotworami. Wyniki tych badań prowadzonych w szpitalach klinicznych pozwolą na wdrażanie zasad medycyny spersonalizowanej, dedykowanej konkretnemu pacjentowi. Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest naszą dumą. W jego rozbudowę i modernizację zainwestowaliśmy pół miliarda złotych.

– Jak udało się osiągnąć tak wysoki poziom naukowy Wydziałów, które – wszystkie mają ocenę parametryczną A?

– To efekt ciężkiej pracy kadry i konsekwencji wszystkich dziekanów. Świadoma polityka zaowocowała przyznaniem UMB prestiżowego statusu KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2013-17). Byliśmy jedną z pięciu uczelni w kraju, której udało się zdobyć ten zaszczytny tytuł. Dzięki 50 milionom przyznanym na realizację tego projektu rozwinęliśmy się bardzo naukowo, zbudowaliśmy sieć międzynarodowej współpracy i wytyczyliśmy ambitne cele na przyszłość. Teraz ministerstwo zakwalifikowało nas do grona kandydatów na uczelnię badawczą. Znaleźliśmy się w gronie kilkunastu najlepszych szkół wyższych. Umacnia mnie to w przekonaniu, że obraliśmy dobrą drogę i konsekwentnie ją realizujemy.

– Co wnoszą do uczelni studenci zagraniczni? Jakie argumenty przekonują ich do podjęcia studiów w Białymstoku?

– Nasi studenci zagraniczni pochodzą z 30 krajów całego świata. Głównie ze Skandynawii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Hiszpanii. Wzbogacają naszą uczelnię i region kulturowo, przełamują stereotypy i wnoszą wysoki poziom naukowy. Po skończeniu studiów są ambasadorami Białegostoku i Polski w świecie. Jako jedyna polska uczelnia pozyskaliśmy prestiżowy grant w ramach Horyzont 2020 na studia doktoranckie łączące kształcenie biomedyczne z biostatystycznym. Ważne jest także to, że kampus jest położony w ścisłym centrum Białegostoku, a dojście do poszczególnych budynków zabiera kilka minut. Studenci doceniają „walking distance”, dużo zieleni oraz 130 km ścieżek rowerowych w mieście.

– Jak wygląda współpraca Uniwersytetu z otoczeniem gospodarczym?

– Jesteśmy otwarci na wspólne projekty. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę jako argument nasz nowy portal, Mapę Potencjału Badawczego. To nasz ukłon w stronę biznesu i zaproszenie do współpracy. Prezentujemy tam naszych naukowców, ich specjalizacje, patenty, sprzęt badawczy i wyposażenie laboratoriów. W ciągu 15 lat naszej obecności w UE UMB pozyskał blisko 400 mln złotych na rozwój oraz rozbudowę infrastruktury, z której mogą także korzystać przedsiębiorcy. Dzięki patentom naszej kadry udało się skomercjalizować kilka projektów z sukcesem podbijają rynek.

– Które projekty badawcze UMB mają obecnie strategiczne znaczenie?

– Wachlarz naszych zainteresowań badawczych jest ogromny. Kadra liczy ponad 800 nauczycieli akademickich – w tym 120 profesorów tytularnych oraz 150 doktorów habilitowanych. Plasuje to UMB w czołówce uczelni w Polsce. W ubiegłym roku otrzymaliśmy decyzję premiera o przyznaniu nam grantu w wysokości 50 mln złotych na rozwój działań Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Jesteśmy pionierami tworzenia bardzo wysokiej jakości baz danych obejmujących precyzyjny opis kliniczny pacjenta. To właśnie takie bazy danych są niezbędne do tworzenia unikalnych rozwiązań sztucznej inteligencji. Rozwijamy medycynę spersonalizowaną, prowadzimy pionierskie badania populacyjne dotyczące chorób cywilizacyjnych. Ponadto wykonujemy badania na najwyższym światowym poziomie w 5 nowoczesnych centrach badawczych. Są to: Centrum Medycyny Doświadczalnej z prestiżowym europejskim certyfikatem GLP, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie.

– Z jakimi uczelniami zagranicznymi współpracuje UMB i na jakich polach?

– Pracownicy wyjeżdżają na liczne stypendia naukowe, staże, szkolenia w najlepszych ośrodkach naukowych i dydaktycznych na świecie. W ostatnich latach gościliśmy profesorów wizytujących między innymi z takich ośrodków jak: Mayo Clinic, National Institute of Health in Bethesda USA, Harvard Medical School, University of Pennsylvania, Universitätsmedizin Greifswald, Universidad CEU San Pablo Madrid, China Agricultural University. Współpraca dotyczy chorób nowotworowych, w tym raka płuca, jelita grubego, chorób metabolicznych, chorób o podłożu immunologicznym, a z chińskimi naukowcami także badań żywności.

– Jak Pan Rektor widzi najbliższą przyszłość kierowanej przez siebie uczelni?

– Naszymi znakami firmowymi są: zdolność do stawiania sobie przekraczających sferę marzeń celów oraz niezwykła determinacja w ich realizacji. Wiemy, czego chcemy dokonać w światowej nauce i – dokonamy tego. Zawody medyczne to ciekawa, dobrze płatna profesja. Medycyna stawia przed nami wyzwania, ale daje ogromną satysfakcję, bo pomagamy ludziom. Zapraszam do studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Rozmawiała Anna Wdowińska

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019