REKLAMA

7 marca wystartował projekt szkoleniowy „Uczelnia w Mediach Społecznościowych”, uruchomiony przez Przestrzeń from Facebook oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy” pod patronatem MNiSW, do którego przystąpiły 54 uczelnie z całej Polski. 

Jego celem jest wyposażenie pracowników szkół wyższych w umiejętności skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych i narzędzi cyfrowych do budowania wizerunku w kraju i za granicą. Już dziś polskie uczelnie mogą również korzystać ze wsparcia Facebooka dzięki bezpłatnemu dostępowi do platformy Workplace.

– Od tego, jak uniwersytet komunikuje się w wirtualnej przestrzeni, zależy jego sukces rekrutacyjny, co w dłuższej perspektywie przekłada się na poziom uczelni i jej konkurencyjność w międzynarodowym środowisku – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. – Cieszymy się, że poprzez realizację projektu „Uczelnia w Mediach Społecznościowych” wspólnie z Przestrzeń from Facebook te założenia mają szansę przełożyć się na rzeczywistość – dodaje.

Szkolenia w ramach programu „Uczelnia w Mediach Społecznościowych” obejmą m.in. tematykę strategii budowania angażujących treści w internecie, metod skutecznego planowania reklam na Facebooku i Instagramie oraz posługiwania się narzędziami do ich tworzenia czy wreszcie monitorowania wyników promocji.

– Postawimy na praktyczną analizę przykładów dobrych praktyk, co pozwoli nam w obrazowy sposób prześledzić, co działa w obszarze komunikacji w mediach społecznościowych i jak posługują się nimi uczelnie najbardziej świadome tego narzędzia – podkreśla Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich w Facebooku. – Jednym z najważniejszych celów, jakie realizuje Przestrzeń from Facebook jest wspieranie kompetencji cyfrowych w obszarach kluczowych dla polskiego społeczeństwa. Wspieranie uczelni w podnoszeniu skuteczności działań promocyjnych i rekrutacyjnych, a tym samym wzmacnianie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, to świetny przykład realizacji tego celu.

Oprócz szkoleń dla pracowników uczelni przygotowaliśmy również spotkanie adresowane do władz szkół wyższych. 21 maja 2019 r. w Warszawie odbyło się szkolenie „Rektorzy w Mediach Społecznościowych”, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się, jak wykorzystać swoją aktywność na Facebooku do tworzenia silnej marki szkoły wyższej i jak jest to istotne dla jej pozycji na globalnym rynku akademickim. Zostało to przedstawione na przykładzie najlepszych światowych uczelni: Harvardu, Stanforda, New York University, Massachusetts Institute of Technology i Yale University. Spotkanie pokazało też, jak mierzyć korzyści wynikające z obecności uczelni w mediach społecznościowych.

Władze szkół wyższych mogły zapoznać się z dobrymi praktykami aktywności rektorów w mediach społecznościowych na polskich uczelniach. 22 szkoły wyższe były źródłem inspiracji do działań, które rektorzy mogą wykorzystać do budowania visibility uczelni i wzmacniania ich wizerunku na arenie międzynarodowej.

Wszystkie szkolenia poświęcone budowaniu marki uczelni są realizowane w Przestrzeni from Facebook przy ul. Koszykowej 61 w Warszawie.

Udział w programie jest bezpłatny. Każda uczelnia, która przyłączyła się do programu, otrzyma certyfikat uczestnictwa, przyznawany po zrealizowaniu wszystkich modułów szkoleniowych. Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Facebook wspiera polskie uczelnie również dzięki platformie Workplace, która daje organizacjom narzędzia do efektywnej komunikacji wewnętrznej, współpracy grupowej oraz wymiany wiedzy. Teraz dzięki programowi Workplace for Good, wszystkie polskie uczelnie i placówki edukacyjne mogą z niej korzystać całkowicie bezpłatnie.

AF

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019