REKLAMA

Wśród 100. najlepszych na świecie w Rankingu Szanghajskim znajdują się: UW (fizyka i matematyka), UJ (farmacja), AGH, PWr. i PŚl. (górnictwo), PG i U­­M w Gdyni (oceanotechnika). W rankingu QS wśród Top-100 jest SGGW (rolnictwo i leśnictwo) oraz AGH (górnictwo). Ranking US News potwierdza światową klasę matematyki na UW (85 miejsce). 

Sukcesom w rankingach dziedzinowych („by subject”) nie towarzyszą jednak równie wysokie pozycje w rankingach uczelni. „International Visibility Project (IntVP)” ma tę sytuację zmienić.

– Ten projekt pomoże polskim uczelniom w pełniejszym wykorzystaniu ich potencjału, a to przełoży się na poprawę ich pozycji w światowych rankingach – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas spotkania inaugurującego International Visibility Project (IntVP), które odbyło się 17 kwietnia w Warszawie.

Wzięli w nim udział przedstawiciele 20. uczelni zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu, przewodniczący KRASP, rektor PW prof. Jan Szmidt, członkowie Rady Projektu z jej szefem prof. Michałem Kleiberem, kierownik projektu Waldemar Siwiński oraz eksperci.

International Visibility Project, realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG, ma przyczynić się do wykształcenia w uczelniach profesjonalnych zespołów posiadających wiedzę i kompetencje nie tylko w zakresie rankingów akademickich, ale także w tworzeniu międzynarodowej reputacji uczelni. Celem projektu jest bowiem zwiększenie postrzegalności (visibility) polskich uczelni na arenie międzynarodowej oraz podniesienie pozycji polskich szkół wyższych w międzynarodowych rankingach.

– Pozycja polskich uczelni w rankingach nie jest celem samym w sobie – podkreślił minister Gowin. – Ona powinna być „skutkiem ubocznym” tych głębokich reform, które rozpoczęliśmy od października ubiegłego roku. Wicepremier zaznaczył, że nowy model ewaluacji uczelni ma je skłonić do zwiększenia nacisku na udział w globalnym dyskursie akademickim. – Chcemy „wypchnąć” statki polskich uczelni z bezpiecznej zatoczki na szerokie morza i oceany światowej nauki – powiedział.

– Zaangażowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środki uruchomione przez ten resort pomogą polskim uczelniom szerzej wejść do międzynarodowego obiegu akademickiego i efektywniej pokazywać to, czym powinniśmy się chwalić w świecie – stwierdził prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP. – Jeżeli pokażemy, że dobrze wykorzystaliśmy te środki, będzie nam łatwiej rozmawiać z politykami o zwiększeniu nakładów na naukę.

– Przed laty rankingi uczelni służyły przede wszystkim jako kompas dla kandydatów na studia, obecnie zyskały nową ważną rolę: są dobrym narzędziem monitorowania zmian zachodzących w szkołach wyższych, pokazują kondycję nauki i szkolnictwa wyższego – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, kierownik IntVP. – W Polsce mamy poczucie niedosytu, gdy publikowane są kolejne prestiżowe międzynarodowe rankingi – uznajemy, że nasze uczelnie są w nich niedoszacowane. Zweryfikujmy tę tezę! Poza tym, trzeba wiedzieć, że w wielu rankingach „by subject” kierunki prowadzone na polskich uczelniach już teraz zajmują wysokie miejsca.

Wśród działań planowanych w ramach projektu znajdują się:

 • Przeprowadzenie audytów rankingowych uczelni uczestniczących w projekcie.
 • Opracowanie zaleceń i standardów dla uczelni w zakresie przygotowywania i raportowania danych do międzynarodowych organizacji rankingowych.
 • Zorganizowanie serii seminariów, poświęconych metodologii rankingów i budowie międzynarodowej postrzegalności (visibility) uczelni.
 • Uruchomienie portalu o polskich uczelniach w rankingach światowych.
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia serwisów internetowych w języku angielskim.
 • Zorganizowanie międzynarodowych konferencji z cyklu Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą – w 2019 i 2020 roku.

Przy kwalifikowaniu uczelni do uczestnictwa, Rada Projektu – składająca się z przedstawicieli MNiSW, KRASP i Perspektyw – brała pod uwagę obecność wśród 1000 najlepszych uczelni na świecie w 2018 roku w rankingach przygotowywanych przez organizacje rankingowe z Chin, Wielkiej Brytanii i USA należące do grupy „Big-4” (ARWU, THE, QS, USN); spełnienie przez uczelnię warunków udziału w Strategii doskonałości – uczelnia badawcza (SDUB) oraz obecność wśród 25 najlepszych uczelni w Polsce w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018.

Udział w projekcie potwierdziło 20 uczelni (w kolejności alfabetycznej):

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,

W każdej z tych uczelni powołana została, na mocy decyzji Rektora, „Rankingowa grupa projektowa”, kierowana przez prorektora. Zakończenie projektu przewidziane jest na styczeń 2021.

MCh

www.intvp.edu.pl

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019