REKLAMA

Zawiązanie Sojuszu 4EU+ i start w konkursie na „uniwersytet europejski”, powołanie do Rady Uczelni wybitnych zagranicznych naukowców (jedyny taki przypadek w Polsce!), wybór rektora Marcina Pałysa do zarządu European University Association, wprowadzenie pełnej dwujęzyczności w dokumentacji uczelni – to tylko niektóre przykłady świadczące o europejskim wymiarze zwycięzcy Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019.

Super-konsorcjum

Uniwersytet Warszawski, wspólnie z pięcioma europejskimi uczelniami badawczymi: Uniwersytetem Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytetem w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytetem Sorbońskim (Francja), Uniwersytetem w Kopenhadze (Dania) i Uniwersytetem w Mediolanie (Włochy) należy do Sojuszu 4EU+. Konsorcjum złożyło wniosek w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej European Universities finansowanym z programu Erasmus+.

Celem tej inicjatywy jest łączenie nowego pokolenia twórczych Europejczyków, zdolnych do współpracy bez względu na granice, odmienne języki i różne dyscypliny po to, by sprostać wyzwaniom społecznym i niedostatkowi kwalifikacji, z którym mierzy się Europa.

Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

Członkowie Sojuszu 4EU+ realizują ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych (flagshipów) i koncentruje się na: zdrowiu i zmianach demograficznych w środowisku miejskim, Europie w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków, transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych oraz bioróżnorodności i zrównoważonym rozwoju.

Co zyskają studenci?

Celem sojuszu 4EU+ jest stworzenie unikatowej oferty dla studentów sześciu uczelni, której elementami będą:

  • Możliwość spersonalizowania swojej ścieżki studiów i udział w różnego rodzaju programach mobilności studenckiej (od tradycyjnych programów wymiany po wyjazdy na intensywne kursy, szkoły letnie i tzw. mobilność wirtualną)
  • Collaborative interactive learning: wspólne zajęcia online z udziałem studentów i wykładowców co najmniej dwóch uniwersytetów  
  • Seminaria licencjackie i magisterskie współprowadzone przez promotorów z różnych uczelni
  • Wspólny dla wszystkich uczelni 4EU+ katalog kursów ogólnych prowadzonych przy udziale partnerów stowarzyszonych, dotyczących m.in. aktywnego obywatelstwa europejskiego, przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się mediami i technologiami informacyjnymi
  • Wydarzenia integracyjne dla studentów wszystkich sześciu uczelni partnerskich.

EUA – prestiż i odpowiedzialność

Prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, został w kwietniu wybrany na członka zarządu European University Association. EUA zrzesza ponad 800 uczelni z 48 krajów, ma kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

Profesor Pałys aktywnie angażował się w działania EUA, był m.in. członkiem Grupy Eksperckiej RIS3. W latach 2011-2013 pełnił też funkcję eksperta External Advisory Group dla inicjatyw flagowych Komisji Europejskiej (FET Flagship projects).

European Research Council

Od kilku lat UW uzyskuje najwięcej grantów z prestiżowej European Research Council – niezależnej instytucji mającej na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań.

Międzynarodowa Rada Uczelni

– Chcielibyśmy, aby rada uczelni skupiała osoby o bardzo wysokich kompetencjach, które znajdą się w niej ze względu na swoje osobiste umiejętności, a nie ze względu na to, że są reprezentantami jakichś instytucji, ciał czy grup – mówił w listopadzie ubiegłego roku prof. Pałys. – Rada powinna być otwarta nie tylko dla osób z Polski, ale też z innych krajów, osób należących do świata akademickiego, doskonale orientujących się w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki.

Niedawno do 7-osobowej rady uczelni powołano prof. Pearl Dykstrę z Erasmus University w Rotterdamie, członkinię the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedną z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji oraz prof. Poula Holma z Trinity College w Dublinie, byłego rektora University of Roskilde (Dania), członka Royal Irish Academy.

In English

Wszystkie dokumenty Uniwersytetu Warszawskiego już teraz są wytwarzane po polsku, i po angielsku. Nie jest to łatwe, ale z pewnością warte zachodu. Stawką jest tytuł uczelni prawdziwie europejskiej. ­

Uczelnie Sojuszu 4EU+ zamierzają wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019