REKLAMA

Politechnika Śląska to jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. od lat znajduje się w czołówce rankingów krajowych i międzynarodowych.

Doskonałe położenie w sercu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bliska współpraca z przemysłem i oferta kształcenia dostosowana do potrzeb rynku nowoczesnych technologii powodują, że śląska uczelnia cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. Na ponad 50 kierunkach i ponad 200 specjalnościach, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej, kształci się obecnie prawie 20 tys. studentów. Do wyboru są studia prowadzone w języku polskim i angielskim. PŚ jest liderem kształcenia na studiach dualnych, które odbywają się na przemian na uczelni i w przemyśle. W ofercie znajdują się także kierunki nietechniczne, takie jak: socjologia, analityka biznesowa, architektura wnętrz, a nawet pedagogika i filologia. Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje 13 wydziałów, kolegium i instytut. 11 z tych jednostek zlokalizowanych jest w Gliwicach, 2 w Katowicach i 2 w Zabrzu. Współpraca z ponad 200 szkołami wyższymi na całym świecie, bliskie kontakty z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą oraz niepowtarzalne w kraju relacje z przemysłem, sprawiają, że Politechnika Śląska kształci studentów na europejskim poziomie, z sukcesem realizując swoją naukowo-dydaktyczną misję.

Uczelnia od lat znajduje się w czołówce szkół wyższych nastawionych na innowacyjny rozwój. Efektywnie włącza się m.in. w program rozwoju elektromobilności oraz projekty dla sektora automotive realizowane wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Firmy w nim uczestniczące zyskują nowych pracowników, studenci – cenne doświadczenie zawodowe i wynagrodzenie, a uczelnia zaufanych partnerów.

Na Politechnice Śląskiej specjalne programy współpracy z przedsiębiorstwami realizowane są we wszystkich jednostkach zajmujących się dydaktyką i badaniami. Obejmują one między innymi płatne staże zawodowe, w trakcie których studenci realizują samodzielne projekty, podnosząc w ten sposób kwalifikacje oraz umiejętności związane z pracą inżyniera na miarę XXI wieku.

Na uczelni prowadzonych jest obecnie ponad 50 projektów i prac naukowo-badawczych z obszaru sztucznej inteligencji i IT. Dotyczą one między innymi nowatorskich rozwiązań dla przemysłu, medycyny, transportu czy logistyki.

– Jako rektor uczelni technicznej z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że już w tej chwili podręcznikowa wiedza to stanowczo za mało. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że brakuje  owoczesnych i aktualnych podręczników, brakuje fachowej wiedzy, która jest potrzebna do dalszego rozwoju. Środowisko pracy zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny.

Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne za kilka lat. Dlatego przede wszystkim musimy wyrobić w naszych studentach kreatywność, umiejętność pracy w zespołach, organizowania tej współpracy oraz zdolność rozwiązywania problemów. Jeśli absolwent uczelni technicznej, poza rzetelną wiedzą podstawową, będzie posiadał takie umiejętności, to będzie w stanie się przystosować do każdego środowiska pracy. Również w przemyśle zaawansowanych technologii – mówi rektor Politechniki śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

W Politechnice Śląskiej działa ponad 170 kół naukowych oraz 20 organizacji i agend studenckich. W rozwoju kompetencji studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej pomaga Biuro Karier Studenckich i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Regularnie organizowane są targi pracy, szkolenia i warsztaty, a także programy i konkursy promujące przedsiębiorczość akademicką. Politechnika Śląska to jedna z najbardziej usportowionych szkół wyższych w kraju. Działa tu prawie 30 sekcji sportowych, takich jak koszykówka i siatkówka, sporty sztuk walki, curling, kolarstwo górskie i tenis stołowy. 13 akademików zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu zapewnia komfortowe warunki pobytu a Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, kluby studenckie, zespoły muzyczne i taneczne gwarantują dobrą rozrywkę.

MKK

www.polsl.pl

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019