REKLAMA

Badanie zostało zrealizowane techniką mixed mode z wykorzystaniem dwóch metod badawczych: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) oraz ankiet on-line (Computer Assisted Web Interviews, CAWI). Próba miała charakter ogólnopolski. Zrealizowano N=1800 wywiadów z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie kraju oraz zatrudniającymi powyżej 20 pracowników. W toku badania respondenci wskazywali spośród 274 uczelni publicznych, niepublicznych oraz PWSZ te, które ich zdaniem najlepiej przygotowują absolwentów do pracy w branży, w której przedsiębiorstwo badanego prowadzi działalność.

Pierwsza dwudziestka uczelni pozostała niemalże w niezmienionym składzie. Po raz kolejny Politechnika Warszawska uplasowała się na pierwszym miejscu, ale pracodawcy cenią sobie najbardziej absolwentów uniwersytetów. Wśród uczelni zajmujących jedno z dwudziestu pierwszych miejsc znalazło się aż dwanaście uniwersytetów i tylko pięć politechnik.

W tym roku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wyprzedził Uniwersytet Warszawski zajmując drugą pozycję. Największy awans odnotowały: Uniwersytet Śląski w Katowicach (z 20. miejsca w ubiegłym roku na 16. w tym roku) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika (z 17 miejsca na 15).

Wszystkie szkoły wyższe zajmujące miejsca od pierwszego do 26. włącznie, to akademickie uczelnie publiczne. Akademicką uczelnią niepubliczną, która zajęła najwyższą pozycję w rankingu spośród uczelni tego typu, jest Akademia Leona Koźmińskiego (25. miejsce w ogólnym rankingu). Do tego grona należą również SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (34. miejsce w rankingu ogólnym), Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (35. miejsce) oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (49 miejsce).

Spośród niepublicznych uczelni magisterskich najwyższe miejsca w rankingu pracodawców zajęły Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie (43 miejsce), Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (74 miejsce) oraz Akademia Polonijna w Częstochowie (76 miejsce).

Żadnej z państwowych wyższych szkół zawodowych (PWSZ) nie udało się w tegorocznym pomiarze zająć miejsca w pierwszej „100” rankingu.        

prof. dr hab. Jan Garlicki
dyrektor generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR            

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2019

Partner Medialny
Rankingu Szkół Wyższych 2019