Publikacje 2018

Metodologia
2018 Nazwa uczelni
Wydział
WSK publikacje
2%
cytowania
3%
FWCI
3%