Prestiż akademicki 2018

Metodologia
2018 Nazwa uczelni
Wydział
WSK ocena przez
kadrę akademicką
12%
uznanie
międzynarodowe
2%