Potencjał naukowy 2018

Metodologia
2018 Nazwa uczelni
Wydział
WSK ocena
paramertryczna
10%
nasycenie
kadry osobami o
najwyższych
kwalifikacjach
3%
uprawnienia
habilitacyjne
1%
uprawnienia
doktorskie
1%