Absolwent na Rynku Pracy 2018

Metodologia
2018 Nazwa uczelni
Wydział
WSK preferencje pracodawców
12%
ekonomiczne losy absolwentów
5%