REKLAMA

Prestiż

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwenci na Rynku Pracy

 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński

Innowacyjność

 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Łódzka

Potencjał naukowy

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski

Efektywność naukowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Zielonogórski

Umiędzynarodowienie

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018