REKLAMA

Jest to już 19. edycja Rankingu Szkół Wyższych publikowanego od 2000 roku przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Osiągnęliśmy dorosłość, ale przygotowaliśmy publikację z młodzieńczym entuzjazmem! Od lat specjalizujemy się w informacjach o szkolnictwie wyższym i konsekwentnie koncentrujemy uwagę na głównym celu, jakim jest pomoc maturzystom i ich rodzicom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji – wyborze uczelni i kierunku studiów. Kandydaci na studia potrzebują obiektywnych wskazówek, które pozwolą im ocenić i porównać uczelnie. Ranking Perspektyw daje narzędzia, które takie porównania umożliwiają.

Przez te wszystkie lata modyfikowaliśmy metodologię rankingu w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlał zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie. Dlatego wprowadzaliśmy nowe kryteria (umiędzynarodowienie, innowacyjność i inne) oraz poszerzaliśmy spektrum stosowanych wskaźników. Zawsze wyraźnie stwierdzaliśmy, że nie robimy badań z zakresu nauk społecznych obejmujących szkolnictwo wyższe, mimo że utrzymujemy ich wysokie standardy. Zawsze byliśmy otwarci i transparentni. Zawsze też mówiliśmy, że rankingi nie są doskonałe...

Pierwsze edycje naszego Rankingu Szkół Wyższych oparte były w połowie na danych „miękkich”, czyli opiniach kadry akademickiej i pracodawców. Pozostała ich część pochodziła w większości z ankiet, wypełnianych przez uczelnie. W kolejnych latach konsekwentnie zwiększaliśmy zakres danych „twardych”, i to pochodzących ze źródeł „egzogenicznych”, czyli zewnętrznych w stosunku do uczelni (przykładowo dane o publikacjach z bazy SCOPUS, czy dane o innowacyjności z Urzędu Patentowego). Przy czym zmiany w metodologii wprowadzaliśmy zawsze ostrożnie, w zakresie nie przekraczającym 5 procent, aby zapewnić porównywalność wyników w układzie „rok do roku”.

Maksymalna transparentność i jasno sprecyzowane zasady rankingu bardzo nam pomagały, gdy musieliśmy stawić czoła nieuchronnej krytyce ze strony niektórych szkół wyższych, związanej z rosnącym znaczeniem rankingowych publikacji. Po dyskusjach pozostawał właściwie jeden zarzut: że nie jest możliwe przedstawienie złożoności takiego organizmu, jakim są uczelnie, poprzez jedną liczbę.

Tylko, że w naszych rankingach, nigdy nie była to liczba pojedyncza. Perspektywy przyjęły jako standard, że publikujemy wszystkie wyniki cząstkowe ocenianych uczelni. Dzięki temu maturzysta otrzymuje charakterystykę uczelni we wszystkich ocenianych wskaźnikach, a jest ich zazwyczaj około 30. Publikujemy też zestaw podrankingów, porównujących uczelnie w wybranych aspektach, takich jak umiędzynarodowienie, prestiż, efektywność naukowa i innych. A co najważniejsze, większość wysiłku kierujemy na rozwój Rankingu Kierunków Studiów, który prezentuje już 68 kierunków, najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia.

Cały czas podpowiadamy też maturzystom, między innymi podczas wrześniowego Salonu Maturzystów, organizowanego w 16. ośrodkach akademickich, że ranking powinien być dla nich zaledwie punktem wyjściowym. Kolejne kroki w poznawaniu uczelni powinny polegać na przygotowaniu „krótkiej listy” potencjalnie najatrakcyjniejszych uczelni, odwiedzeniu ich, udziale w Dniach Otwartych, a przede wszystkim na rozmowach ze studentami, pracownikami i absolwentami.

Dobrze wiemy, że rola, jaką odgrywa nasz ranking, jest ograniczona. Od początku przekonujemy maturzystów, że ranking nie podpowie im „najlepszej uczelni”, co najwyżej może podpowiedzieć najlepszą uczelnię dla nich – taką, która po wielostronnej analizie okaże się wyborem najlepiej dopasowanym do ambicji i możliwości kandydata.

Oczywiście, wiemy też jakie emocje wzbudza ranking w środowisku akademickim. Dlatego wsłuchujemy się uważnie we wszelkie opinie płynące z tej strony, debatujemy nad nimi i – jeśli uznamy, że służyć to będzie odbiorcom rankingu – dokonujemy niezbędnych zmian.

Cieszy nas, że na konkurencyjnym rynku informacji edukacyjnej „Perspektywy” uzyskały status wiarygodnego i bezstronnego źródła. Nasze rankingi, publikacje drukowane i internetowe, w tym „Informator dla Maturzystów” są uważane – zarówno przez władze uczelni, polityków edukacyjnych jak i przez młodzież – za użyteczne źródła wartościowej informacji, bez której nie byłoby możliwe podejmowanie decyzji bazujących na faktach.

Na rynku informacji edukacyjnej jesteśmy od 25 lat, od prawie 20 lat publikujemy Ranking Szkół Wyższych. Nie jest to proces łatwy, ale wiemy z doświadczenia, że ta ciężka praca ma dla polskiego środowiska akademickiego wielki sens.

Waldemar Siwiński

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018