REKLAMA

Rektorzy najlepszych uczelni i dziekani najlepiej kształcących wydziałów przybyli na uroczysty finał XIX Rankingu Szkól Wyższych Perspektywy 2018, który odbył się 29 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

W uroczystości wzięli udział m.in: prof. Marek Rocki, senator RP, rektor SGH, Rober Grabeł zastępca dyrektora Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentujący wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, prof. Wojciech Nowak, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, rektor UJ, prof. Jacek Namieśnik, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor Politechniki Gdańskiej, dr Olaf Gajl, dyrektor OPI, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK Horyzont 2020, dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

- Wyniki Rankingu Szkół Wyższych ogłaszamy zawsze w maju, kiedy trwają jeszcze matury – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. - Ich wyniki tegoroczni maturzyści poznają w lipcu, czerwiec będzie zatem czasem decyzji. Nasz Ranking powinien im pomóc w dokonaniu trafnych wyborów.

Co roku Ranking wzbudza emocje w środowisku akademickim. Jest czymś w rodzaju wewnętrznego lustra, które pokazuje sukcesy, ale też odbija wszystkie niedociągnięcia. Dzięki temu łatwiej je dostrzec i skupić się na ich wyeliminowaniu.

Jesteśmy przekonani, że przyjęte przez Kapitułę zasady spełniają wszystkie zasady transparentności i przejrzystości. Mam nadzieję, że to sprawia, że jesteśmy wiarygodni,
zarówno dla środowisk akademickich, jak i dla maturzystów, którym ten ranking ma służyć.

- Z wielką sympatią witamy XIX Ranking Szkół Wyższych Perspektyw – powiedział Robert Grabeł, zastępca dyrektora Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Od lat cieszy się on zasłużoną renomą w środowiskach związanych z nauką i służy kolejnym pokoleniom maturzystów. Ranking pomaga maturzystom w dokonaniu trafnego wyboru ścieżki zawodowej lub naukowej, w odnalezieniu swojego miejsca zgodnie z ambicjami, możliwościami i umiejętnościami. Wyższe uczelnie konkurują ze sobą, stawką jest wysoki prestiż, który osiągają zdobywając znaczące miejsca w Rankingu, ale rezultaty mają, mówiąc górnolotnie, dużo większy wymiar w sferze publicznej. Szkoły wyższe, które zajmują wysokie miejsca w Rankingu, przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia w Polsce, działają na rzecz społeczności lokalnych i swojego środowiska.

Najważniejsi jednak są inni odbiorcy rankingu - maturzyści. Oni też oddadzą swoje głosy na poszczególne kierunki, „zagłosują nogami”. W tej chwili analizują ranking konkretnych wydziałów. Jeśli podejmą trafne decyzje, polskie uniwersytety będą się mogły chlubić swoimi absolwentami.

- Ranking Perspektyw przygotowany był zawsze według najwyższych światowych standardów – podkreślił prof. Bogusław Smólski, członek Kapituły Rankingu.- Posiada precyzyjnie zdefiniowane i wcześniej podane publicznie kryteria. Oparty jest też zawsze, w maksymalnie możliwym stopniu, o dane zewnętrzne w stosunku do ocenianych uczelni, czyli dane "egzogeniczne" - używając języka ekonometrii. W tegorocznej edycji - należy to podkreślić - wszystkie dane wykorzystane w rankingu pochodzą ze źródeł zewnętrznych! To krok milowy w rozwoju rankingu. Było to możliwe przede wszystkim dzięki rozbudowie, umocnieniu się i "wydorośleniu" systemu POL-on. Należą się za to podziękowania twórcom i operatorowi POL-onu czyli w pierwszej kolejności OPI - Ośrodkowi Przetwarzania Informacji, reprezentowanemu tu przed dyrektora Olafa Gajla.

Podczas uroczystości nagrodzono najlepsze wydziały w Rankingu Kierunków Studiów oraz najlepsze uczelnie akademickie, PWSZ i niepubliczne.

Pełna galeria zdjęć

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018