REKLAMA

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2018: na czele (ex aequo) Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, trzecie miejsce zdobyła Politechnika Warszawska. Akademia Leona Koźmińskiego ponownie najlepsza w grupie uczelni niepublicznych. Znamy także zwycięzców w rankingach 68 kierunków studiów, dzięki czemu można wybrać te uczelnie i wydziały, które prowadzą je na najlepszym poziomie.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

- To już 19. edycja Rankingu Szkół Wyższych publikowanego od 2000 roku przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Osiągnęliśmy dorosłość, ale cały czas przygotowujemy tę publikację z młodzieńczym entuzjazmem! Przekonujemy maturzystów, że ranking nie podpowie im bezwzględnie "najlepszej uczelni", podpowiada za to "najlepszą uczelnię" dla nich, taką, która po wieloczynnikowej analizie okaże się najlepiej dopasowana do ambicji i możliwości kandydata. Nasz ranking jest także potrzebny środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju "lustrem". Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2018 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

 

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2018

I. Ranking uczelni akademickich

  1= Uniwersytet Warszawski
  1= Uniwersytet Jagielloński
  3   Politechnika Warszawska
  4   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  5   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  6   Politechnika Wrocławska
  7   Gdański Uniwersytet Medyczny
  8   Uniwersytet Wrocławski
  9= Politechnika Gdańska
  9= Politechnika Śląska

II. Ranking uczelni niepublicznych

  1   Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  2   SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  3   Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  4   Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  5   Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  6   Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  7   Collegium Civitas w Warszawie
  8   Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
  9= Społeczna Akademia Nauk
  9= Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach

III. Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

  1   Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  2   Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  3   Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Nagrody specjalne 2018

I. AWANS 2018 - Skok wśród uczelni akademickich
Politechnika Śląska
II. AWANS 2018 - Skok wśród uczelni niepublicznych
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
III. KUŹNIA KADR
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Podrankingi w typach uczelni

I. Najlepsze uniwersytety
  1= Uniwersytet Warszawski
 1=  Uniwersytet Jagielloński

II. Najlepsza uczelnia techniczna
  1   Politechnika Warszawska

III. Najlepsze uczelnie medyczne
  1= Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  1= Gdański Uniwersytet Medyczny

IV. Najlepsza uczelnia ekonomiczna
  1= Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  1= Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

V. Najlepsza uczelnia rolnicza
  1   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VI. Najlepsze AWF
  1= Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  1= Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  1= Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

VII. Najlepsze uczelnie pedagogiczne
  1= Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  1= Akademia Pomorska w Słupsku
  1= Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nagrody dodatkowe

I. Lider umiędzynarodowienia
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

II. Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym
Uniwersytet Jagielloński

III. Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej
Uniwersytet Warszawski

IV. Prestiż
Uniwersytet Jagielloński

V. Lider na rynku pracy
Politechnika Warszawska

VI. Lider publikacji
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

VII. Lider innowacyjności
Politechnika Lubelska

Ranking Kierunków Studiów 2018

Filologie obce i lingwistyka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

Filologia polska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Filozofia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Historia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Archeologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Gospodarka przestrzenna
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Politologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Pedagogika specjalna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Psychologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Socjologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Zarządzanie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ekonomia
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prawo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Administracja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Matematyka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Fizyka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Astronomia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Chemia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Biotechnologia (mgr)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Geologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

Biologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii

Geografia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Ochrona środowiska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Dietetyka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunki rolnicze i leśne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Weterynaria
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Zootechnika
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Kierunek lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Collegium Medicum UJ, Wydział Lekarski

Farmacja
Collegium Medicum UJ Wydział Farmaceutyczny

Pielęgniarstwo
Collegium Medicum UJ, Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie publiczne
Collegium Medicum UJ, Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo
Collegium Medicum UJ, Wydział Nauk o Zdrowiu

Analityka medyczna
Collegium Medicum UJ, Wydział Farmaceutyczny

Fizjoterapia
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Kosmetologia
Collegium Medicum UJ, Wydział Farmaceutyczny

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego

Ranking Kierunków Inżynierskich 2018

Automatyka i robotyka
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Architektura
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Budownictwo
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Elektrotechnika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Energetyka
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Fizyka techniczna
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Geodezja i kartografia
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Elektronika i telekomunikacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Inżynieria biomedyczna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Inżynieria chemiczna i procesowa
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Inżynieria środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Logistyka
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

Technologia chemiczna
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Transport
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Gratulujemy!

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018