REKLAMA

Najlepsze wydziały prowadzące kształcenie w 21 kierunkach technicznych zostały uhonorowane podczas uroczystej gali Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, która odbyła się 17 kwietnia w hotelu Hilton w Warszawie. Finał Rankingu poprzedziło Międzynarodowe Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego z udziałem grupy rektorów uczelni z Kazachstanu.

Najlepszym wydziałom gratulowali, m. in.: Piotr Mṻller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Kapituła pod przewodnictwem jej przewodniczącego prof. Michała Kleibera.

– Nauki inżynieryjne w Polsce rozwijają się bardzo dobrze – stwierdził minister Müller. – Wciąż jednak zastanawiamy się, jak powinno wyglądać kształcenie inżynierów, by w jeszcze lepszym stopniu wykorzystywać i rozwijać ich potencjał. Ważne jest przyglądanie się temu, jak rozwija się branża inżynierska na świecie i właściwe wykorzystywanie tej wiedzy. Kolokwialnie mówiąc – gonienie świata. Bardzo ważne są także rankingi kierunków inżynierskich, szczególnie tak rzetelne, jak rankingi Fundacji Perspektywy. Wskazują one mocne i słabe strony poszczególnych uczelni, pozwalają wyciągać odpowiednie wnioski, mobilizują do większej aktywności i rozwoju.

Dyplomy wręczono trzem najlepszym wydziałom prowadzącym studia w kierunkach: automatyka i robotyka, architektura, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.

W Międzynarodowym Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego uczestniczyli m.in. Aryn Orsariyev, sekretarz generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu, prof. Yerlan Sydykov, przewodniczący Rady Rektorów Republiki Kazachstanu, rektor Gumilov National Euroasian University w Astanie, Margułan Baimuchan, ambasador Kazachstanu w RP, Dirk Bochar, sekretarz generalny European Federation of National Engineering Associations FEANI, dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,

– Nasz wielki futurolog Stanisław Lem powiedział już dawno temu, że gdyby ktoś dziś umiał przewidzieć, jak za czterdzieści lat będzie wyglądał świat, zostałby powszechnie uznany za wariata – powiedział prof. Jan Szmidt. – Miał rację. Rozwój cywilizacji nabrał niewyobrażalnej dynamiki. Coraz szybciej stajemy się cywilizacją techniczną. Nie znaczy to wcale, że humaniści przestają być potrzebni. Przeciwnie, dzięki nim jesteśmy w stanie przywrócić ludzką twarz temu, co się dzieje wokół nas.

Przed młodymi ludźmi, szukającymi swojej drogi, stają wielkie wyzwania. Kształcąc ich musimy pamiętać, żeby nie zagubić człowieka i natury, a to wielka odpowiedzialność. Rankingi porządkują naszą pracę, dzięki nim łatwiej znajdować najlepsze ścieżki rozwoju.

Aryn Orsariyev, sekretarz generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu podkreślił, że Kazachstan chce integrować się ze światem, dlatego wkrótce wprowadzi program, który przewiduje naukę angielskiego, na rozszerzonym poziomie, wśród uczniów młodszych klas szkół w Kazachstanie. – Wprowadzimy, między innymi, naukę fizyki, chemii i informatyki w języku angielskim już dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej – stwierdził.

– Rozwój przemysłu zależy od poziomu wykształcenia kadr – podkreślił Tomasz Hajduk, członek Zarządu SIEMENS Polska. – Wszystko inne, m.in. technologie, można kupić. Młode pokolenie jest otwarte na zmiany, szuka nowych rozwiązań i korzysta z nich. A osią przemysłu 4.0 jest właśnie dostęp do nowych technologii cyfrowych. Bez nich jakikolwiek rozwój jest mocno utrudniony.

Technologie 4.0 to konieczność, oś nowoczesnego przemysłu. Pozwalają one między innymi na stworzenie cyfrowego bliźniaka, odwzorowania otaczającej nas rzeczywistości w rzeczywistości cyfrowej. Pozwala to testować nowe technologie i skrócić czas ich wdrażania.

Wymaga to z kolei rozszerzenia i łączenia działów IT. Niektórzy mówią, że to koniec ery inżynierów. My uważamy że przyszłość to era inżynierów inaczej wyedukowanych, to także era humanistów rozumiejących idee współpracy. Przemysł już teraz szuka ludzi, którzy znają się i na IT, i na programowaniu, na produkcji, elektronice, mechanice, choć wybitni specjaliści jednej tylko dziedziny też są potrzebni. Świat wytwarzania jest dość konserwatywny, póki pracujący tam ludzie nie otworzą sią na nowe dziedziny, rozwój będzie ograniczony.

Najważniejsze jest, byśmy teraz odpowiedzieli sobie na pytania: czy wszystkie części naszego przemysłu są gotowe na cyfrowe zmiany? Które z branż są do tego przygotowane i co można zrobić dla innych, żeby innowacyjność była coraz wyższa?

– Jeszcze niedawno nasz uniwersytet był zamknięty dla studentów i wykładowców z innych krajów – powiedział prof. Oleg Nagornov, pierwszy prorektor Narodowego Uniwersytetu Badawczo-Jądrowego w Rosji. – Teraz otwieramy się na świat. Kształcimy kadrę fizyków i inżynierów, którzy budują stacje nuklearne w wielu krajach. Interesują nas wszystkie rankingi, dzięki którym możemy poznać najlepsze uczelnie na świecie i korzystać z ich doświadczeń – dodał prof. O. Nagornov.

notowała: Agata Bujnicka

www.perspektywy.org/forum2018

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018