REKLAMA

Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Rozwój systemów transportowych musi uwzględniać potrzebę wzrostu efektywności ich funkcjonowania przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków działalności transportowej. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych powinno wspomagać nie tylko niezawodność i efektywność systemów transportowych, ale również minimalizować uciążliwość dla środowiska. Jest to ważne zarówno w skali kraju, jak i regionu, czy aglomeracji miejskiej. Transport przyszłości to nie tylko inteligentne systemy transportowe, czy autonomiczne pojazdy, ale również innowacyjne rozwiązania w planowaniu i organizowaniu transportu. Tylko połączenie tych wszystkich elementów może sprawić, że transport generujący wzrost gospodarczy nie będzie szkodzić środowisku. Specjaliści z zakresu inżynierii transportu planują i kreują potoki ludzi i towarów.

Nowoczesnych rozwiązań transportowych można nauczyć się tylko od najlepszych. Wydział Transportu PW jest takim miejscem.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Transport w zakresie dziewięciu specjalności. Są to: inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu, inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, logistyka i technologia transportu kolejowego, logistyka i technologia transportu samochodowego, logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, sterowanie ruchem drogowym, sterowanie ruchem kolejowym, sterowanie ruchem lotniczym i telematyka transportu. Ponadto na studiach drugiego stopnia na kierunku Transport oferowane są dodatkowo specjalności: audyt logistyczny, diagnostyka samochodowa, inteligentne systemy transportowe, rzeczoznawstwo samochodowe, pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego oraz specjalność w języku angielskim Transport Systems Engineering and Management.

Studenci kierunku Transport na Wydziale Transportu PW na studiach pierwszego lub drugiego stopnia uzyskują kwalifikacje o profilu akademickim. Zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:

 • prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych i zapotrzebowania na usługi transportowe,
 • kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych,
 • kształtowania i wymiarowania sieci logistycznych i sieci dystrybucji,
 • automatyzacji procesów w systemach transportowych,
 • doboru (technicznych i organizacyjnych) środków transportowych oraz technologii przewozów do zadań,
 • kierowania i sterowania procesami ruchu,
 • projektowania, budowy i wykorzystania systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie,
 • projektowania, wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych,
 • ekologii transportu,
 • ergonomii w transporcie oraz modelowania i symulacji układu człowiek-środek transportu-otoczenie,
 • diagnostyki sytuacji wypadkowych z uwzględnieniem udziału człowieka i środków transportu,
 • badań i oceny przydatności użytkowej technicznych środków transportu,
 • kształtowania eksploatacyjnych strategii użytkowania technicznych środków transportu i utrzymania ich w gotowości technicznej,
 • inżynierii bezpieczeństwa i niezawodności środków i systemów transportowych,
 • projektowania systemów magazynowych i sterowania przepływem ładunków.

Tradycja

 • W 1948 roku powołano w Politechnice Warszawskiej Wydział Ruchu Kolejowego, przemianowany w rok później na Wydział Komunikacji.
 • W 1969 roku Oddział Ruchu przeniesiono na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów PW jako Oddział Transportu.
 • W 1970 roku powołano Instytut Transportu, który od roku 1972 działał na prawach Wydziału.
 • Wydział Transportu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie transportu od 1979 roku, a od 1992 roku także do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

CZY WIESZ, ŻE...

 • Wydział prowadzi studia III stopnia (studia doktoranckie) oraz studia podyplomowe (zarządzanie flotą samochodową i mobilnością)
 • Aktualnie studiuje tu 1500 osób, w tym 1200 na studiach I stopnia
 • Kobiety stanowią 40 proc. grupę wśród studiujących
 • Na Wydziale działa 8 kół naukowych

www.wt.pw.edu.pl

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018