REKLAMA

Scopus to największa na świecie baza indeksująca wyłącznie recenzowane publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne i książki, a także patenty.

Aktualnie (stan na kwiecień 2018) w bazie znajduje się przeszło 70 milionów prac z czego zaledwie 10% wydał właściciel bazy, firma Elsevier, a dane o ich cytowaniu przekraczają półtora miliarda i sięgają 1970 roku. Łącznie w bazie zindeksowanych zostało blisko 38 tysięcy czasopism, aktywnych obecnie jest zaś około 23 tysięcy. Różnica ta wynika z faktu, że część periodyków zakończyła działalność, połączyła się z innymi, zmieniła tytuł lub została usunięta przez radę sprawującą pieczę nad jakością indeksowanych czasopism.

Zaletami bazy są niewątpliwie jej aktualność oraz rygorystyczne kryteria doboru źródeł, przestrzegane przez niezależny panel ekspertów oceniający czasopisma i książki przed włączeniem ich do bazy (Content Selection and Advisory Board, CSAB). Między innymi z tych powodów dane z bazy Scopus są uznawane za rzetelne i obiektywne, a w konsekwencji – wykorzystywane przy tworzeniu światowych rankingów uczelni. Zaufali im m.in. twórcy rankingów Times Higher Education, QS, Financial Times). Stanowią też źródło informacji dla największych instytucji finansujących badania, takich jak National Science Foundation w USA oraz European Research Council.

SciVal umożliwia analizę

SciVal jest narzędziem służącym do szeroko pojmowanych analiz dorobku naukowego. Jest rozszerzeniem bazy Scopus umożliwiającym korzystanie z zaawansowanych funkcji porównań autorów, instytucji oraz krajów. Oferuje łatwy dostęp do profili ponad 8.000 instytucji z ponad 220 krajów. Obecnie znajdują się tam również profile ponad 130 polskich instytucji i ta lista jest ciągle rozbudowywana. Każda instytucja może odzwierciedlić swoją własną strukturę – tworząc profile wydziałów – aby móc dokonać porównań czy ewaluacji dorobku.

Field Weighted Citation Impact

SciVal umożliwia przegląd dorobku naukowego za pomocą szerego wskaźników. Możemy zobaczyć między innymi, jaki udział mają publikacje w wysoko cytowanych czasopismach, ile publikacji znajduje się wśród najwyżej cytowanych w danej dziedzinie lub jaki jest poziom cytowań naszych publikacji w stosunku do średniej światowej. Ten ostatni wskaźnik, znany jako Field Weighted Citation Impact, normalizuje wartości cytowań względem dyscypliny, roku oraz typu publikacji i jest jednym z najczęściej wybieranych wskaźnikiem na świecie do porównań dorobku osób z różnych dyscyplin.

SciVal podobnie jak Scopus jest bezpłatnie dostępny dla wszystkich instytucji naukowych w Polsce w ramach Wirturalnej Biblioteki Nauki. Każdy użytkownik może bez przeszkód tworzyć własne analizy, zarówno dotyczące dorobku własnego jak i wydziałów lub uczelni. Oprócz gotowych profili, umożliwia tworzenie własnych obszarów badawczych czy grup autorów, aby móc porównać poziomy cytowań w różnych konfiguracjach i dobrać odpowiednie dla siebie strategie publikowania.

Partner Merytoryczny
Rankingu Szkół Wyższych 2018

Partnerzy Medialni
Rankingu Szkół Wyższych 2018